WebQC.Org logo

Narzędzia chemiczne


Narzędzie do bilansowania równań reakcji chemicznych
Bilansuje równanie chemiczne i oblicza stechiometrię reakcji.
Kalkulator Masy Molowej
Oblicza masę molową i skład pierwiastkowy dowolnej mieszaniny.
Kalkulatory praw gazowych
Oblicz właściwości gazu przy użyciu różnych praw gazów (gaz doskonały, Van der Waalsa, Henry'ego).
Kalkulator pH
Oblicza pH roztworu.
Wyszukiwarka artykułów
Znajdź artykuły na podstawie cytowania lub DOI za jednym kliknięciem
Konwerter formatów cząsteczkowych
Konwertuje cząsteczki z jednego formatu pliku na inny. Obsługuje prawie wszystkie istniejące formaty.
Edytor cząsteczkowy (JChemPaint) (wymaga Javy)
Rysuje cząsteczki online i przechowuje obrazki na serwerze.
Edytor cząsteczkowy (MarvinSketch) (wymaga Javy)
Rysuje cząsteczki i reakcje online i przechowuje obrazki na serwerze.
Kalkulator
Kalkulator naukowy
Kalkulator całkowy
Bierze całki za jednym kliknięciem
Kalkulator pochodnych
Oblicza pochodne jakiejkolwiek funkcji
Kalkulator granic
Oblicza granice (dwu i jednostronne)
Kalkulator równań
Rozwiązuje równania liniowe i nieliniowe.
Generator i korektor liczb pierwszych
Sprawdza i wyszukuje liczby pierwsze
Kalkulator macierzy
Oblicza właściwości macierzy: wyznacznik, Rank, śladowe, wartości własne i inne.
Arytmetyka macierzy
Pozwala na mnożenie, dodawanie i odejmowanie macierzy.
Więcej narzędzi matematycznych ...
By using this website, you signify your acceptance of Terms and Conditions and Privacy Policy.
© 2017 webqc.org wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Русский
中文
日本語
한국어

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi