WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/29/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Ca3P2 + HOH = Ca(OH)2 + PH3 =>
Ca3P2 + 6 HOH = 3 Ca(OH)2 + 2 PH3

C5H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10 + 15 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Al(OH)3 + HClO4 = Al(ClO4)3 + HOH =>
Al(OH)3 + 3 HClO4 = Al(ClO4)3 + 3 HOH

Fe + Cu3(PO4)2 = FePO4 + Cu =>
2 Fe + Cu3(PO4)2 = 2 FePO4 + 3 Cu

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P4 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + 10 CO + P4

NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + H2O =>
3 NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + 3 H2O

AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + NaNO3 =>
2 AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + 2 NaNO3

C12H22O3 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O3 + 16 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

KClO3 + Al = Al2O3 + K2O + Cl2 =>
6 KClO3 + 10 Al = 5 Al2O3 + 3 K2O + 3 Cl2

NCl3 = N2 + Cl2 =>
2 NCl3 = N2 + 3 Cl2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C + O = CO =>
C + O = CO

C + O = CO =>
C + O = CO

Al(NO3)3 + NaOH = AlOH + Na(NO3)3 =>
Al(NO3)3 + NaOH = AlOH + Na(NO3)3

KClO3 + Al = Al2O3 + K2O + ClO2 =>
6 KClO3 + 2 Al = Al2O3 + 3 K2O + 6 ClO2

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

Al + Br = AlBr3 =>
Al + 3 Br = AlBr3

C + O = CO =>
C + O = CO

Na2HAsO3 + KBrO3 + HCl = NaCl + KBr + H3AsO4 =>
3 Na2HAsO3 + KBrO3 + 6 HCl = 6 NaCl + KBr + 3 H3AsO4

K2O + H2O = KOH =>
K2O + H2O = 2 KOH

Al(NO3)3 + HCl = AlCl3 + HNO3 =>
Al(NO3)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 HNO3

Al(NO3)3 + NaOH = Al(OH)3 + NaNO3 =>
Al(NO3)3 + 3 NaOH = Al(OH)3 + 3 NaNO3

KClO = KCl + O2 =>
2 KClO = 2 KCl + O2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

KClO4 + Al = Al2O3 + KCl =>
3 KClO4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 3 KCl

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

H2O + K = H2 + KOH =>
2 H2O + 2 K = H2 + 2 KOH

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

H3PO4 + NH3 = (NH4)2HPO4 =>
H3PO4 + 2 NH3 = (NH4)2HPO4

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

MnO + PbO2 + HNO3 = HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O =>
2 MnO + 5 PbO2 + 10 HNO3 = 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 4 H2O

H2O + Ca = H2 + Ca(OH)2 =>
2 H2O + Ca = H2 + Ca(OH)2

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

Zn(ClO3)2 + (NH4)2S = NH4ClO3 + ZnS =>
Zn(ClO3)2 + (NH4)2S = 2 NH4ClO3 + ZnS

Al + FeSO4 = Fe + AlSO4 =>
Al + FeSO4 = Fe + AlSO4

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/22/11
Equations balanced on 11/29/11
Equations balanced on 12/29/10
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi