WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

Mg(OH)2 + HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + 2 H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na + I2 = NaI =>
2 Na + I2 = 2 NaI

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

PbS + O2 = PbO + SO2 =>
2 PbS + 3 O2 = 2 PbO + 2 SO2

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

KClO3 = KClO4 + KCl =>
4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na + I2 = NaI =>
2 Na + I2 = 2 NaI

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na + F2 = NaF =>
2 Na + F2 = 2 NaF

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

N2 + O2 = N2O =>
2 N2 + O2 = 2 N2O

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2 =>
2 HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

C5H10O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10O2 + 13 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C5H10O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10O2 + 13 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

Ag + N2 = Ag3N =>
6 Ag + N2 = 2 Ag3N

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

N2 + F2 = NF3 =>
N2 + 3 F2 = 2 NF3

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

C2H2OH + O2 = CO2 + H2O =>
4 C2H2OH + 9 O2 = 8 CO2 + 6 H2O

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi