WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/30/18

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
H2SO4 + NH3 = NH3SO4 + H2 =>
H2SO4 + NH3 = NH3SO4 + H2

S2Cl2 + H2O = SO2 + HCl + S =>
2 S2Cl2 + 2 H2O = SO2 + 4 HCl + 3 S

H2SO4 + NH3 = (NH3)2SO4 + H2 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH3)2SO4 + H2

H2SO4 + NH3 = (NH3)2SO4 + H2 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH3)2SO4 + H2

ZN + KOH = K2ZNO2 + H2 =>
ZN + 2 KOH = K2ZNO2 + H2

H2SO4 + NH3 = (NH3)2SO4 + H2 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH3)2SO4 + H2

N + CaOH = NOH + Ca =>
N + CaOH = NOH + Ca

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CuSO4 + KI = K2SO4 + CuI + I2 =>
2 CuSO4 + 4 KI = 2 K2SO4 + 2 CuI + I2

F2 + HNO3 = FNO3 + HF =>
F2 + HNO3 = FNO3 + HF

Ni(NO3)2 = NiO + NO2 + O2 =>
2 Ni(NO3)2 = 2 NiO + 4 NO2 + O2

C2H3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H3OH + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

CH2OHCH2OH + Cu(OH)2 = CH2OCH2OCu + H2O =>
CH2OHCH2OH + Cu(OH)2 = CH2OCH2OCu + 2 H2O

CH3COOH + K2CO3 = CH3COOK + CO2 + H2O =>
2 CH3COOH + K2CO3 = 2 CH3COOK + CO2 + H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

SbCl3 + Na2CO3 + H2O = SbO(OH) + NaCl + CO2 =>
2 SbCl3 + 3 Na2CO3 + H2O = 2 SbO(OH) + 6 NaCl + 3 CO2

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

CH3CH2OH + CuO = CH3CHO + H2O + Cu =>
CH3CH2OH + CuO = CH3CHO + H2O + Cu

Ba(NO3)2 + K2SO4 = KNO3 + BaSO4 =>
Ba(NO3)2 + K2SO4 = 2 KNO3 + BaSO4

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

CH3COOH + PCl5 = CH3COCl + HCl + POCl3 =>
CH3COOH + PCl5 = CH3COCl + HCl + POCl3

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 =>
Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Na3PO4 + HCl = NaCl + H3PO4 =>
Na3PO4 + 3 HCl = 3 NaCl + H3PO4

Na + Co2 = Na2Co3 =>
4 Na + 3 Co2 = 2 Na2Co3

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2O + CO2 =>
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2O + CO2

Ca3(PO4)2 + H3PO4 = Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 = 3 Ca(H2PO4)2

S + Na2SO3 = Na2S2O3 =>
S + Na2SO3 = Na2S2O3

Ba3N2 + H2O = Ba(OH)2 + NH3 =>
Ba3N2 + 6 H2O = 3 Ba(OH)2 + 2 NH3

KO2 + H2O = O2 + KOH =>
4 KO2 + 2 H2O = 3 O2 + 4 KOH

TiCl4 + H2O = TiO2 + HCl =>
TiCl4 + 2 H2O = TiO2 + 4 HCl

S + Na2SO3 = Na2S2O3 =>
S + Na2SO3 = Na2S2O3

LiMg + O2 = Li2O + MgO =>
4 LiMg + 3 O2 = 2 Li2O + 4 MgO

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

FeS + O2 = Fe203 + SO2 =>
203 FeS + 203 O2 = Fe203 + 203 SO2

Cl2 + Ba(OH)2 = BaCl2 + Ba(ClO)2 + H2O =>
2 Cl2 + 2 Ba(OH)2 = BaCl2 + Ba(ClO)2 + 2 H2O

Fe(OH)3 + KOH = KFeO2 + H2O =>
Fe(OH)3 + KOH = KFeO2 + 2 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

C2H6O + O2 = CO2 + H =>
2 C2H6O + 3 O2 = 4 CO2 + 12 H

Pb(NO3)2 + Na2SO4 = NaNO3 + PbSO4 =>
Pb(NO3)2 + Na2SO4 = 2 NaNO3 + PbSO4

NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + NH3 + H2O =>
2 NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 NH3 + 2 H2O

Ca(ClO3)2 = CaCl2 + O2 =>
Ca(ClO3)2 = CaCl2 + 3 O2

C2H5OH + NaOH = C2H5ONa + H2O =>
C2H5OH + NaOH = C2H5ONa + H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

NaHCO3 = CO2 + H2O + Na2CO3 =>
2 NaHCO3 = CO2 + H2O + Na2CO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/23/18
Equations balanced on 11/30/18
Equations balanced on 12/30/17
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi