WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
AgNO3 + Na2S = Ag2S + NaNO3 =>
2 AgNO3 + Na2S = Ag2S + 2 NaNO3

PI3 + H2O = HI + H3PO3 =>
PI3 + 3 H2O = 3 HI + H3PO3

H2CO3N = H2O + CO2 + N =>
H2CO3N = H2O + CO2 + N

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Cu + HNO3 = CuNO3 + H2 =>
2 Cu + 2 HNO3 = 2 CuNO3 + H2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O

CuO + H2 = Cu + H2O =>
CuO + H2 = Cu + H2O

BaCl2 + AgNO3 = Ba(NO3)2 + AgCl =>
BaCl2 + 2 AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2 AgCl

CuSO4 + NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2 =>
CuSO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

NACl + H2O = NAOH + Cl2 + H2 =>
2 NACl + 2 H2O = 2 NAOH + Cl2 + H2

Cr2O7{2-} + I{-} + H{+} = Cr{3+} + I3{-} + H2O =>
Cr2O7{2-} + 9 I{-} + 14 H{+} = 2 Cr{3+} + 3 I3{-} + 7 H2O

CAO + H2O = CA(OH)2 =>
CAO + H2O = CA(OH)2

H3PO4 + KOH = K3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 KOH = K3PO4 + 3 H2O

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

FeCl2 + KNO3 + HCl = FeCl3 + NO + H2O + KCl =>
3 FeCl2 + KNO3 + 4 HCl = 3 FeCl3 + NO + 2 H2O + KCl

KMnO4 + H2SO4 + CH3CHO = K2SO4 + MnSO4 + CH3COOH + H20 =>
20 KMnO4 + 30 H2SO4 + 80 CH3CHO = 10 K2SO4 + 20 MnSO4 + 80 CH3COOH + 3 H20

NH4SCN + FeCl3 + H2O = [Fe(H2O)(SCN)]Cl2 + NH4Cl =>
NH4SCN + FeCl3 + H2O = [Fe(H2O)(SCN)]Cl2 + NH4Cl

Al + NaOH = Na3AlO3 + H2 =>
2 Al + 6 NaOH = 2 Na3AlO3 + 3 H2

NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g) =>
2 NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

(NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + NH4NO3 =>
(NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + 2 NH4NO3

K + B2O3 = K2O + B =>
6 K + B2O3 = 3 K2O + 2 B

Te + HNO3 = TeO2 + H2O + NO2 =>
Te + 4 HNO3 = TeO2 + 2 H2O + 4 NO2

CaCl2 + Na3PO4 = NaCl + Ca3(PO4)2 =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = 6 NaCl + Ca3(PO4)2

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

AsH3 + Ag{+} + H2O = H3AsO4 + Ag + H{+} =>
AsH3 + 8 Ag{+} + 4 H2O = H3AsO4 + 8 Ag + 8 H{+}

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Al2S3 + H2O = Al(OH)3 + H2S =>
Al2S3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2S

Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 Na(OH) + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe =>
2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe

Na + NaNO3 = Na2O + N2 =>
10 Na + 2 NaNO3 = 6 Na2O + N2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

C + S8 = CS2 =>
4 C + S8 = 4 CS2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

NaHCO3 = NaOH + CO2 =>
NaHCO3 = NaOH + CO2

FeOCr2O3 + K2CO3 + O2 = K2CrO4 + CO2 + Fe2O3 =>
4 FeOCr2O3 + 8 K2CO3 + 7 O2 = 8 K2CrO4 + 8 CO2 + 2 Fe2O3

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

Cu + Ag2SO4 = Ag + CuSO4 =>
Cu + Ag2SO4 = 2 Ag + CuSO4

NiCO3 = NiO + CO2 =>
NiCO3 = NiO + CO2

KMnO4 + HBr = MnBr2 + Br2 + KBr + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HBr = 2 MnBr2 + 5 Br2 + 2 KBr + 8 H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2 =>
2 Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2

Cl2 + SO2 + H2O = SO4{2-} + Cl{-} + H{+} =>
Cl2 + SO2 + 2 H2O = SO4{2-} + 2 Cl{-} + 4 H{+}

NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + NO + O2 + H2O =>
4 NaNO3 + 2 H2SO4 = 2 Na2SO4 + 4 NO + 3 O2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi