WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Cuando + AgNO3 = Ag + Cuando(NO3)2 =>
Cuando + 2 AgNO3 = 2 Ag + Cuando(NO3)2

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

ClO2 + H2O = HClO2 + HClO3 =>
2 ClO2 + H2O = HClO2 + HClO3

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

CuCl + Al = Cu + AlCl =>
CuCl + Al = Cu + AlCl

CaC2H3O2 + ZnSO4 = ZnC2H3O2 + CaSO4 =>
CaC2H3O2 + ZnSO4 = ZnC2H3O2 + CaSO4

Ba + S8 = BaS =>
8 Ba + S8 = 8 BaS

Cu + AgNO3 = Ag + Cu(NO3)2 =>
Cu + 2 AgNO3 = 2 Ag + Cu(NO3)2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 P

Ni(NO3)2 + NaOH = Ni(OH)2 + NaNO3 =>
Ni(NO3)2 + 2 NaOH = Ni(OH)2 + 2 NaNO3

AgBr + GaPO4 = Ag3PO4 + GaBr3 =>
3 AgBr + GaPO4 = Ag3PO4 + GaBr3

C5H8O2 + NaH + HCl = C5H12O2 + NaCl =>
C5H8O2 + 2 NaH + 2 HCl = C5H12O2 + 2 NaCl

MgCl2 + (NH4)(NO3) = Mg(NO3)2 + NH4Cl =>
MgCl2 + 2 (NH4)(NO3) = Mg(NO3)2 + 2 NH4Cl

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

Al + CuO = Al2O3 + Cu =>
2 Al + 3 CuO = Al2O3 + 3 Cu

F2 + NaBr = NaF + Br3 =>
3 F2 + 6 NaBr = 6 NaF + 2 Br3

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

Mg3N2 + H2SO4 = MgSO4 + (NH4)2SO4 =>
Mg3N2 + 4 H2SO4 = 3 MgSO4 + (NH4)2SO4

KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

FeCl3 + Ca(OH)2 = Fe(OH)3 + CaCl2 =>
2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2

CaSO4 + AlBr3 = CaBr2 + Al2(SO4)3 =>
3 CaSO4 + 2 AlBr3 = 3 CaBr2 + Al2(SO4)3

K2CrO4 + Fe(NO3)3 = KNO3 + Fe2(CrO4)3 =>
3 K2CrO4 + 2 Fe(NO3)3 = 6 KNO3 + Fe2(CrO4)3

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4 =>
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4

AgNO3 + Cu = Ag + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + Cu = 2 Ag + Cu(NO3)2

AgNO3 + Cu = Ag + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + Cu = 2 Ag + Cu(NO3)2

Al + N2 = AlN2 =>
Al + N2 = AlN2

KOH(aq) + HNO3(aq) = H2O + KNO3(aq) =>
KOH(aq) + HNO3(aq) = H2O + KNO3(aq)

Zn + CrCl = Cr + ZnCl2 =>
Zn + 2 CrCl = 2 Cr + ZnCl2

C6H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

ALBr3 + K = KBr + AL =>
ALBr3 + 3 K = 3 KBr + AL

F2 + NaBr = NaF + Br3 =>
3 F2 + 6 NaBr = 6 NaF + 2 Br3

Mg + CuSO4 = Cu + MgSO4 =>
Mg + CuSO4 = Cu + MgSO4

ZN + HCl = ZNCl2 + H2 =>
ZN + 2 HCl = ZNCl2 + H2

Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

NH3 + Cl2 = NH4Cl + NCl3 =>
4 NH3 + 3 Cl2 = 3 NH4Cl + NCl3

CuCl + H2S = Cu2S + HCl =>
2 CuCl + H2S = Cu2S + 2 HCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

C3H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6O2 + 7 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

KI + Pb(ClO3)2 = PbI2 + KClO3 =>
2 KI + Pb(ClO3)2 = PbI2 + 2 KClO3

Mg + AlCl3 = Al + MgCl2 =>
3 Mg + 2 AlCl3 = 2 Al + 3 MgCl2

Pb + H3PO4 = Pb3(PO4)2 + H2 =>
3 Pb + 2 H3PO4 = Pb3(PO4)2 + 3 H2

Ni + HCl = NiCl2 + H =>
Ni + 2 HCl = NiCl2 + 2 H

K2O + MgCO3 = K2CO3 + MgO =>
K2O + MgCO3 = K2CO3 + MgO

N2O5 + H2 = NH3 + H2O =>
N2O5 + 8 H2 = 2 NH3 + 5 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

(NH4)2CO3 = NH3 + CO2 + H2O =>
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + CO2 + H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi