WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + KNO3 =>
Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + 2 KNO3

hydrobromicacid + bariumhydroxide = water + BaBr2 =>
2 HBr + Ba(OH)2 = 2 H2O + BaBr2

NH3 + N2O = N2 + H2O =>
2 NH3 + 3 N2O = 4 N2 + 3 H2O

Mg + HCl = H2 + MgCl2 =>
Mg + 2 HCl = H2 + MgCl2

H2SO4 + AlBr3 = HBr + Al2(SO4)3 =>
3 H2SO4 + 2 AlBr3 = 6 HBr + Al2(SO4)3

Fe2(CO3)3 + HI = CO2 + H2O + FeI3 =>
Fe2(CO3)3 + 6 HI = 3 CO2 + 3 H2O + 2 FeI3

K2CO3 + Pb(NO3)4 = KNO3 + Pb(CO3)2 =>
2 K2CO3 + Pb(NO3)4 = 4 KNO3 + Pb(CO3)2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Ag + HNO3 = AgNO3 + H2O + NO =>
3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + 2 H2O + NO

Fe(s) + CuNO3(aq) = Cu(s) + Fe(NO3)2(aq) =>
Fe(s) + 2 CuNO3(aq) = 2 Cu(s) + Fe(NO3)2(aq)

ZnCO3(s) + C6H8O7(aq) = Zn3(C6H5O7)2 + H2O(l) + CO2(g) =>
3 ZnCO3(s) + 2 C6H8O7(aq) = Zn3(C6H5O7)2 + 3 H2O(l) + 3 CO2(g)

C2H3O2H + Al(OH)3 = H2O + Al(C2H3O2)3 =>
3 C2H3O2H + Al(OH)3 = 3 H2O + Al(C2H3O2)3

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H2 + 20 O2 = 20 CO2 + H20

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

MgCl2 + AgNO3 = Mg(NO3)2 + AgCl =>
MgCl2 + 2 AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2 AgCl

Na + N2 = Na3N =>
6 Na + N2 = 2 Na3N

FeCl3 + MgO = Fe2O3 + MgCl2 =>
2 FeCl3 + 3 MgO = Fe2O3 + 3 MgCl2

H2SO4 + B(OH)3 = B2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

Al + HAsO3 = H2 + Al(AsO3)3 =>
2 Al + 6 HAsO3 = 3 H2 + 2 Al(AsO3)3

K3PO4 + MgSO4 = Mg3(PO4)2 + K2SO4 =>
2 K3PO4 + 3 MgSO4 = Mg3(PO4)2 + 3 K2SO4

H2SO4 + NaNO2 = HNO2 + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaNO2 = 2 HNO2 + Na2SO4

CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
CaH2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + 2 H2

NaCl + Ag2SO4 = Na2SO4 + AgCl =>
2 NaCl + Ag2SO4 = Na2SO4 + 2 AgCl

K2CO3 + Pb(NO3)4 = KNO3 + Pb(CO3)2 =>
2 K2CO3 + Pb(NO3)4 = 4 KNO3 + Pb(CO3)2

C6H12O6 + Cr2O7{2-} + H{+} = Cr(OH)2{+} + CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 4 Cr2O7{2-} + 16 H{+} = 8 Cr(OH)2{+} + 6 CO2 + 6 H2O

H3PO3 = H3PO4 + PH3 =>
4 H3PO3 = 3 H3PO4 + PH3

Mg + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2 =>
3 Mg + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3 H2

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 =>
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

ZnCl2 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + HCl =>
3 ZnCl2 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6 HCl

C6H5Cl + SiCl4 + Na = C24H20Si + NaCl =>
4 C6H5Cl + SiCl4 + 8 Na = C24H20Si + 8 NaCl

AgCl = Ag + Cl2 =>
2 AgCl = 2 Ag + Cl2

NaCl + F2 = Cl2 + NaF =>
2 NaCl + F2 = Cl2 + 2 NaF

KOH + MgCl2 = KCl + Mg(OH)2 =>
2 KOH + MgCl2 = 2 KCl + Mg(OH)2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

NAHCO3 = NAOH + CO2 =>
NAHCO3 = NAOH + CO2

C4H8O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H8O + 11 O2 = 8 CO2 + 8 H2O

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

Al + Fe(NO2)2 = Fe + Al(NO2)3 =>
2 Al + 3 Fe(NO2)2 = 3 Fe + 2 Al(NO2)3

NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 =>
2 NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

NaHCO3 = NaOH + CO2 =>
NaHCO3 = NaOH + CO2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Fe2O3 + C = CO + Fe =>
Fe2O3 + 3 C = 3 CO + 2 Fe

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

O2 + NH4{+} = NO2{-} + H{+} + H2O =>
3 O2 + 2 NH4{+} = 2 NO2{-} + 4 H{+} + 2 H2O

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi