WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

NH4NO2(heat) = N2 + H2O =>
NH4NO2(heat) = N2 + 2 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + LiF =>
MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + 2 LiF

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 =>
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Al2O3 + HF = AlF3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HF = 2 AlF3 + 3 H2O

NO2 = N2O4 =>
2 NO2 = N2O4

C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NANO3 + KCl = NACl + KNO3 =>
NANO3 + KCl = NACl + KNO3

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

Al + ZnCl2 = Zn + AlCl3 =>
2 Al + 3 ZnCl2 = 3 Zn + 2 AlCl3

Fe + CH3CO2Ag = Fe(C2H3O2)2 + Ag =>
Fe + 2 CH3CO2Ag = Fe(C2H3O2)2 + 2 Ag

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

Zn(OH)2 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + H2O =>
3 Zn(OH)2 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6 H2O

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

CaO + NaCl = Na2O + CaCl2 =>
CaO + 2 NaCl = Na2O + CaCl2

CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2 =>
3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2

H2 + S = H2S =>
H2 + S = H2S

HgO = Hg + O3 =>
3 HgO = 3 Hg + O3

Al3 + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al3 + 9 Cl2 = 6 AlCl3

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Ba(ClO3)2 = BaCl2 + O2 =>
Ba(ClO3)2 = BaCl2 + 3 O2

WO3 + H2 = W + H2O =>
WO3 + 3 H2 = W + 3 H2O

S03 + H20 = H2S04 =>
40 S03 + 3 H20 = 30 H2S04

K + MgBr = KBr + Mg =>
K + MgBr = KBr + Mg

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + Pb(NO3)2 = Al(NO3)3 + Pb =>
2 Al + 3 Pb(NO3)2 = 2 Al(NO3)3 + 3 Pb

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H3PO4 + NH4OH = H2O + (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH4OH = 3 H2O + (NH4)3PO4

AgNO3 + NaI = AgI + NaNO3 =>
AgNO3 + NaI = AgI + NaNO3

TiCl4(l) + H2O(l) = TiO2(s) + HCl(aq) =>
TiCl4(l) + 2 H2O(l) = TiO2(s) + 4 HCl(aq)

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

CaBr2 + Na2S = CaS + NaBr =>
CaBr2 + Na2S = CaS + 2 NaBr

HBr + Ba(OH)2 = BaBr2 + H2O =>
2 HBr + Ba(OH)2 = BaBr2 + 2 H2O

NaOH + CoCl2 = NaCl2 + CoOH =>
NaOH + CoCl2 = NaCl2 + CoOH

NaI + Cl2 = NaCl + I2 =>
2 NaI + Cl2 = 2 NaCl + I2

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

H2SO4 + NH4OH = H2O + (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH4OH = 2 H2O + (NH4)2SO4

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

Sb2O5 = Sb + O2 =>
2 Sb2O5 = 4 Sb + 5 O2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

AgI + Na2S = Ag2S + NaI =>
2 AgI + Na2S = Ag2S + 2 NaI

H2O + O2 = H2O2 =>
2 H2O + O2 = 2 H2O2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi