WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
HNO3 + KOH = H2O + KNO3 =>
HNO3 + KOH = H2O + KNO3

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Zn(OH)2 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + H2O =>
3 Zn(OH)2 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6 H2O

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

CUCO3(s) = CUO(s) + CO2(g) =>
CUCO3(s) = CUO(s) + CO2(g)

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Rb + P = Rb3P =>
3 Rb + P = Rb3P

K2CrO4 + AgNO3 = Ag2CrO4 + KNO3 =>
K2CrO4 + 2 AgNO3 = Ag2CrO4 + 2 KNO3

AgNO3 + CuCl2 = AgCl + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CuCl2 = 2 AgCl + Cu(NO3)2

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Al(NO3)3 + NH4OH = NH4NO3 + Al(OH)3 =>
Al(NO3)3 + 3 NH4OH = 3 NH4NO3 + Al(OH)3

Fe3O4 + CO = Fe + CO2 =>
Fe3O4 + 4 CO = 3 Fe + 4 CO2

CuSO4*5H2O = CuSO4 + H2O =>
CuSO4*5H2O = CuSO4 + 5 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O6 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 2 O6

K2CrO4 + KNO2 + H2SO4 = KNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
2 K2CrO4 + 3 KNO2 + 5 H2SO4 = 3 KNO3 + Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 5 H2O

Fe2O3(s) + CO(g) = Fe(s) + CO2(g) =>
Fe2O3(s) + 3 CO(g) = 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

C2H4Cl2 = C2H3Cl + HCl =>
C2H4Cl2 = C2H3Cl + HCl

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

C2H8N2O3 + O2 = CO2 + H2O + CH4N2O =>
C2H8N2O3 + O2 = CO2 + 2 H2O + CH4N2O

CaO + SiO2 = CaSiO3 =>
CaO + SiO2 = CaSiO3

C4H8N2O3 + O2 = CO2 + H2O + CH4N2O =>
C4H8N2O3 + 3 O2 = 3 CO2 + 2 H2O + CH4N2O

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

S + KClO3 = SO2 + KCl =>
3 S + 2 KClO3 = 3 SO2 + 2 KCl

Ba(OH)2 + AlCl3 = Al(OH)3 + BaCl2 =>
3 Ba(OH)2 + 2 AlCl3 = 2 Al(OH)3 + 3 BaCl2

Fe2(So4)3 + NH3 + H2O = Fe(OH)3 + (NH4)2So4 =>
Fe2(So4)3 + 6 NH3 + 6 H2O = 2 Fe(OH)3 + 3(NH4)2So4

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + CO2 + H20 =>
15 C2H4O2 + 10 NaHCO3 = 10 NaC2H3O2 + 20 CO2 + 2 H20

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

H2S + H2O = H3O + S =>
H2S + 2 H2O = 2 H3O + S

Cu + AgNo3 = Cu(No3) + Ag =>
Cu + AgNo3 = Cu(No3) + Ag

HCl + CaMg(CO3)2 = H2O + CaCl2 + MgCl2 + CO2 =>
4 HCl + CaMg(CO3)2 = 2 H2O + CaCl2 + MgCl2 + 2 CO2

Cu + AgNo3 = Cu(No3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNo3 = Cu(No3)2 + 2 Ag

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

H2S + H2O = H3O + S =>
H2S + 2 H2O = 2 H3O + S

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

CaO + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
CaO + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

CaO + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
CaO + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

CaO + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
CaO + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CH3CH2NH2 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 CH3CH2NH2 + 15 O2 = 8 CO2 + 14 H2O + 2 N2

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + CO2 + H2O =>
C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + CO2 + H2O

CaO + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
CaO + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi