WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

NaOH + Al2O3 = NaAlO2 + H2O =>
2 NaOH + Al2O3 = 2 NaAlO2 + H2O

FeSO4 + Pb(NO3)2 = FeNO3 + Pb(SO4)2 =>
2 FeSO4 + Pb(NO3)2 = 2 FeNO3 + Pb(SO4)2

NH3 + CO2 = H2O + CON2H4 =>
2 NH3 + CO2 = H2O + CON2H4

C4H9OH8 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C4H9OH8 + 31 O2 = 16 CO2 + 34 H2O

B(OH)3 + NaOH = B(OH)4 + Na =>
B(OH)3 + NaOH = B(OH)4 + Na

C3H8O3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H8O3 + 7 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O =>
NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O

O2 + Fe = Fe2O3 =>
3 O2 + 4 Fe = 2 Fe2O3

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

Fe + S8 = FeS =>
8 Fe + S8 = 8 FeS

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Br2 + KI = KBr + I2 =>
Br2 + 2 KI = 2 KBr + I2

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Fe + H2SO4 = H2 + FeSO4 =>
Fe + H2SO4 = H2 + FeSO4

ZnSO4 + SrCl2 = ZnCl2 + SrSO4 =>
ZnSO4 + SrCl2 = ZnCl2 + SrSO4

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

C3H8 + O2 = CO2 + H2 =>
C3H8 + 3 O2 = 3 CO2 + 4 H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2 H2O

H2SFe(s) + H2S(ac) = Fe2S3(ac) + H2(g) =>
2 H2SFe(s) + H2S(ac) = Fe2S3(ac) + 3 H2(g)

HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4 =>
2 HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4

K3PO4 + NiBr2 = KBr + Ni3(PO4)2 =>
2 K3PO4 + 3 NiBr2 = 6 KBr + Ni3(PO4)2

C9H8O4 + O2 = CO2 + H2O =>
C9H8O4 + 9 O2 = 9 CO2 + 4 H2O

Cl2 + SO2 + H2O = H2SO4 + HCl =>
Cl2 + SO2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HCl

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

C6H5OH + O2 = H2O + CO2 =>
C6H5OH + 7 O2 = 3 H2O + 6 CO2

H2O + KO2 = KOH + O2 =>
2 H2O + 4 KO2 = 4 KOH + 3 O2

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

H2SO4 + Zn(OH)2 = ZnSO4 + H2O =>
H2SO4 + Zn(OH)2 = ZnSO4 + 2 H2O

CO + H = H2O + CH2 =>
CO + 4 H = H2O + CH2

AgF + CaCl2 = AgCl + CaF2 =>
2 AgF + CaCl2 = 2 AgCl + CaF2

MnCO3 + O2 = MnO2 + CO2 =>
2 MnCO3 + O2 = 2 MnO2 + 2 CO2

C4H4N2 + O2 = CO2 + HNO3 + H2O =>
2 C4H4N2 + 15 O2 = 8 CO2 + 4 HNO3 + 2 H2O

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

NH4Cl + Ca(OH)2 = NH3 + CaCl2 + H2O =>
2 NH4Cl + Ca(OH)2 = 2 NH3 + CaCl2 + 2 H2O

NO2 + CO = CO2 + N2 =>
2 NO2 + 4 CO = 4 CO2 + N2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi