WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

NH3 + (H2SO4) = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + (H2SO4) = (NH4)2SO4

NH3 + (H2SO4) = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + (H2SO4) = (NH4)2SO4

Hg2Cl2 + NH4OH = Hg + HgNH2Cl + NH4{+} + Cl{-} + H2O =>
Hg2Cl2 + 2 NH4OH = Hg + HgNH2Cl + NH4{+} + Cl{-} + 2 H2O

C2H4 + O2 = H2O + CO2 =>
C2H4 + 3 O2 = 2 H2O + 2 CO2

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

As2O3 + I2 = AsI + O =>
As2O3 + I2 = 2 AsI + 3 O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Na + H3PO4 = Na3PO4 + H2 =>
6 Na + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 H2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Fe(NO3)3 + NaOH = Fe(OH)3 + Na(NO3) =>
Fe(NO3)3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 Na(NO3)

KBr + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + Br2 + K2SO4 + H2O =>
6 KBr + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 Br2 + 4 K2SO4 + 7 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH3COOH + Ca(OH)2 = Ca(CH3COO)2 + H2O =>
2 CH3COOH + Ca(OH)2 = Ca(CH3COO)2 + 2 H2O

PH4 + H2O = PH3 + H3O =>
PH4 + H2O = PH3 + H3O

Cl2(g) + NaOH(aq) = NaCl(aq) + NaClO3(aq) + H2O(l) =>
3 Cl2(g) + 6 NaOH(aq) = 5 NaCl(aq) + NaClO3(aq) + 3 H2O(l)

NiF2(aq) + Fe2(SO4)3(aq) = NiSO4(aq) + FeF3(s) =>
3 NiF2(aq) + Fe2(SO4)3(aq) = 3 NiSO4(aq) + 2 FeF3(s)

KI + KClO3 + H2O = I2 + KCl + KOH =>
6 KI + KClO3 + 3 H2O = 3 I2 + KCl + 6 KOH

Al + O = Al2O3 =>
2 Al + 3 O = Al2O3

C8H10N4O2 + C6H8O7*H2O = C8H10N4O2*C6H8O7 + H2O =>
C8H10N4O2 + C6H8O7*H2O = C8H10N4O2*C6H8O7 + H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O =>
2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O

HNO3 + HI = NO + I2 + H2O =>
2 HNO3 + 6 HI = 2 NO + 3 I2 + 4 H2O

CaCl2 + AgNO3 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
CaCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

CH3OH(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3OH(g) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

Fe + HCi = FeCi + H2 =>
2 Fe + 2 HCi = 2 FeCi + H2

H3PO4 + CaO = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 CaO = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

Al(s) + FeSO4(aq) = Al2(SO4)3(aq) + Fe(s) =>
2 Al(s) + 3 FeSO4(aq) = Al2(SO4)3(aq) + 3 Fe(s)

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

TiO2 + NaCl = TiCl4 + Na2O =>
TiO2 + 4 NaCl = TiCl4 + 2 Na2O

In(OH)3 = In2O3 + H2O =>
2 In(OH)3 = In2O3 + 3 H2O

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Sn(s) + HNO3(aq) = SnO2(s) + NO2(g) + H2O(l) =>
Sn(s) + 4 HNO3(aq) = SnO2(s) + 4 NO2(g) + 2 H2O(l)

Fe + HI = FeI3 + H2 =>
2 Fe + 6 HI = 2 FeI3 + 3 H2

SO2 + Na(OH) = S(OH)4 + Na2O =>
SO2 + 4 Na(OH) = S(OH)4 + 2 Na2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

AlCl3 + NaOH = NaAlO2 + NaCl + H2O =>
AlCl3 + 4 NaOH = NaAlO2 + 3 NaCl + 2 H2O

PbCl4 + K3PO4 = KCl + Pb3(PO4)4 =>
3 PbCl4 + 4 K3PO4 = 12 KCl + Pb3(PO4)4

BaCl + AgSO4 = BaSO4 + AgCl =>
BaCl + AgSO4 = BaSO4 + AgCl

Ni(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = NiS(s) + NaNO3(aq) =>
Ni(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = NiS(s) + 2 NaNO3(aq)

C12H22O11 = C + H2O =>
C12H22O11 = 12 C + 11 H2O

ClO2 + KOH = KClO2 + KClO3 + H2O =>
2 ClO2 + 2 KOH = KClO2 + KClO3 + H2O

Al + Br = AlBr3 =>
Al + 3 Br = AlBr3

H2CO3 = CO2 + H2O =>
H2CO3 = CO2 + H2O

NaHCO3(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + NaCl(aq) + CO2(g) =>
NaHCO3(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + NaCl(aq) + CO2(g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi