WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Bi2O3 + NaClO + NaOH = NaBiO3 + NaCl + H2O =>
Bi2O3 + 2 NaClO + 2 NaOH = 2 NaBiO3 + 2 NaCl + H2O

HNO3 + H2O = NO3 + H3O =>
HNO3 + H2O = NO3 + H3O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

P4 + O2 = P2O3 =>
P4 + 3 O2 = 2 P2O3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

CsBr + H3PO4 = Cs3PO4 + HBr =>
3 CsBr + H3PO4 = Cs3PO4 + 3 HBr

N2H4 + H2O2 = N2 + H2O =>
N2H4 + 2 H2O2 = N2 + 4 H2O

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

N2O5 = N2 + O2 =>
2 N2O5 = 2 N2 + 5 O2

CH4(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g) =>
CH4(g) + 2 H2O(g) = CO2(g) + 4 H2(g)

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

C + H + O = C6H8O6 =>
6 C + 8 H + 6 O = C6H8O6

FeSO4 + KI + KIO3 + H2O = Fe(OH)2 + K2SO4 + I2 =>
3 FeSO4 + 5 KI + KIO3 + 3 H2O = 3 Fe(OH)2 + 3 K2SO4 + 3 I2

Pb + F = PbF =>
Pb + F = PbF

C3H5N3O9 = N2 + CO2 + O2 + H2O =>
4 C3H5N3O9 = 6 N2 + 12 CO2 + O2 + 10 H2O

H4B2O4 + H2O + O2 = H3BO3 =>
2 H4B2O4 + 2 H2O + O2 = 4 H3BO3

Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb =>
Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb

HNO3 + H2S = NO + S + H2O =>
2 HNO3 + 3 H2S = 2 NO + 3 S + 4 H2O

KI + Fe2O + H2O = KFe + KOH + I2 =>
4 KI + Fe2O + H2O = 2 KFe + 2 KOH + 2 I2

Br2 + HNO3 = NO + HBrO3 + H2O =>
3 Br2 + 10 HNO3 = 10 NO + 6 HBrO3 + 2 H2O

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3 H2O

H2O + SO3 = H2SO4 =>
H2O + SO3 = H2SO4

Al + CuCl = AlCl3 + Cu =>
Al + 3 CuCl = AlCl3 + 3 Cu

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

HCl + AgC2H3O2 = AgCl + HC2H3O2 =>
HCl + AgC2H3O2 = AgCl + HC2H3O2

CO2(g) + KOH(aq) = K2CO3(aq) + H2O(l) =>
CO2(g) + 2 KOH(aq) = K2CO3(aq) + H2O(l)

NA + I2 = NAI =>
2 NA + I2 = 2 NAI

Pb{2+} + F{-} = PbF2 =>
Pb{2+} + 2 F{-} = PbF2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

VCl3 + Na + Co = V(Co)6 + NaCl =>
VCl3 + 3 Na + 6 Co = V(Co)6 + 3 NaCl

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

BaCl2*2H2O + Na3PO4*12H2O = Ba3(PO4)2 + NaCl + H2O =>
3 BaCl2*2H2O + 2 Na3PO4*12H2O = Ba3(PO4)2 + 6 NaCl + 30 H2O

CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g) =>
CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g)

Al + S = Al2S3 =>
2 Al + 3 S = Al2S3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CH2O + O2 = CO2 + H2O =>
CH2O + O2 = CO2 + H2O

C6H12 + O6 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 3 O6 = 6 CO2 + 6 H2O

C6H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

H{+} + MnO4{2-} = MnO2 + MnO4{-} + H2O =>
4 H{+} + 3 MnO4{2-} = MnO2 + 2 MnO4{-} + 2 H2O

C + H2O = CO2 + H2 =>
C + 2 H2O = CO2 + 2 H2

KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Mn2O7 + H2O =>
2 KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Mn2O7 + H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

butane + oxygen = carbondioxide + water =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi