WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

KClO3 + KI + H2O = KCl + I2 + KOH =>
KClO3 + 6 KI + 3 H2O = KCl + 3 I2 + 6 KOH

CaH2(s) + H2O = Ca(OH)2(ac) + H2(g) =>
CaH2(s) + 2 H2O = Ca(OH)2(ac) + 2 H2(g)

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
CaH2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + 2 H2

Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O =>
Cl2 + 2 KOH = KCl + KClO + H2O

Br2 + NaOH = NaBrO3 + NaBr + H20 =>
30 Br2 + 60 NaOH = 20 NaBrO3 + 40 NaBr + 3 H20

KMnO4 + H2SO4 = H2O + K2SO4 + MnSO4 + O2 =>
4 KMnO4 + 6 H2SO4 = 6 H2O + 2 K2SO4 + 4 MnSO4 + 5 O2

C8H8 + O2 = CO + H2O =>
C8H8 + 6 O2 = 8 CO + 4 H2O

NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O =>
2 NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O =>
2 NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O

I2 + HNO3 = HIO3 + NO + H2O =>
3 I2 + 10 HNO3 = 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2O

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

H2 + F2 = HF =>
H2 + F2 = 2 HF

I2 + Na2S2O3 = NaI + Na2S4O6 =>
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6

NaOH + BaCl2 = Ba(OH)2 + NaCl =>
2 NaOH + BaCl2 = Ba(OH)2 + 2 NaCl

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

PHCH3 + KMnO4 + H2SO4 = PHCOOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
5 PHCH3 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4 = 5 PHCOOH + 3 K2SO4 + 6 MnSO4 + 14 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3 =>
AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3

SnCl2 + FeCl3 = SnCl4 + FeCl2 =>
SnCl2 + 2 FeCl3 = SnCl4 + 2 FeCl2

NO2 + CO = N2 + CO2 =>
2 NO2 + 4 CO = N2 + 4 CO2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

H2So4 + Ca(OH)2 = CaSo4 + H2O =>
H2So4 + Ca(OH)2 = CaSo4 + 2 H2O

H2So4 + Ca(OH)2 = CaSo4 + H2O =>
H2So4 + Ca(OH)2 = CaSo4 + 2 H2O

H3AsO4 + H2S = S + As2S3 + H2O =>
2 H3AsO4 + 5 H2S = 2 S + As2S3 + 8 H2O

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

HNO3 + P4 + H2O = H3PO4 + NO =>
20 HNO3 + 3 P4 + 8 H2O = 12 H3PO4 + 20 NO

Ag2S + Al + NaOH + H2O = Ag + H2S + NaAlO2 =>
3 Ag2S + 2 Al + 2 NaOH + 2 H2O = 6 Ag + 3 H2S + 2 NaAlO2

NO2 + CO = N2 + CO2 =>
2 NO2 + 4 CO = N2 + 4 CO2

KNO2 + O = KNO3 =>
KNO2 + O = KNO3

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Cl2 + KBr = Br2 + KCl =>
Cl2 + 2 KBr = Br2 + 2 KCl

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3 =>
AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

KNO2 + O2 = KNO3 =>
2 KNO2 + O2 = 2 KNO3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + CH3O = CH3OH + NH2 =>
NH3 + CH3O = CH3OH + NH2

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

Fe + NH4OH = Fe(OH)2 + NH4 =>
Fe + 2 NH4OH = Fe(OH)2 + 2 NH4

Fe + NH4OH = Fe(OH)2 + NH4 =>
Fe + 2 NH4OH = Fe(OH)2 + 2 NH4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi