WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Cl2 + O2 = Cl2O5 =>
2 Cl2 + 5 O2 = 2 Cl2O5

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

C9H20 + O2 = CO2 + H2O =>
C9H20 + 14 O2 = 9 CO2 + 10 H2O

Cl2 + NaI = NaCl + I2 =>
Cl2 + 2 NaI = 2 NaCl + I2

LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + H2O =>
2 LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2 H2O

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

HCl + Zn = ZnCl2 + H2 =>
2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2

N2 + O2 = NO =>
N2 + O2 = 2 NO

Ba(OH)2*8H2O + NH4SCN = Ba(SCN)2 + H2O + NH3 =>
Ba(OH)2*8H2O + 2 NH4SCN = Ba(SCN)2 + 10 H2O + 2 NH3

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

Cu2O(s) + O2(g) = CuO(s) =>
2 Cu2O(s) + O2(g) = 4 CuO(s)

Cl2 + CrI3 + KOH = K2CrO4 + H2O + KCl + KIO4 =>
27 Cl2 + 2 CrI3 + 64 KOH = 2 K2CrO4 + 32 H2O + 54 KCl + 6 KIO4

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

H2O + F2 = HF + O2 =>
2 H2O + 2 F2 = 4 HF + O2

C2H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H10 + 9 O2 = 4 CO2 + 10 H2O

CuBr + Br2 = CuBr2 =>
2 CuBr + Br2 = 2 CuBr2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

C2H6(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C2H6(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2 =>
CH4 + O2 = CO2 + 2 H2

P4 + Br2 = PBr3 =>
P4 + 6 Br2 = 4 PBr3

PbF2 + PCl3 = PF3 + PbCl2 =>
3 PbF2 + 2 PCl3 = 2 PF3 + 3 PbCl2

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

HI = H2 + I2 =>
2 HI = H2 + I2

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

NH3 + CO2 = (NH2)2CO + H2O =>
2 NH3 + CO2 = (NH2)2CO + H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 15 CO2 + 2 H20

C5H12O + CH3COOH = C7H14O2 + H2O =>
C5H12O + CH3COOH = C7H14O2 + H2O

Fe(NO3)3 + Na2CO3 = Fe(CO3)3 + Na2(NO3) =>
Fe(NO3)3 + 3 Na2CO3 = Fe(CO3)3 + 3 Na2(NO3)

Fe2(CO3)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O + CO2 =>
Fe2(CO3)3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2O + 3 CO2

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

C2H5OH = C2H4 + H2O =>
C2H5OH = C2H4 + H2O

N2H4 = NH3 + N2 =>
3 N2H4 = 4 NH3 + N2

N2 + O2 = N2O2 =>
N2 + O2 = N2O2

CuSO4(aq) + ZnCrO4(aq) = ZnSO4(aq) + CuCrO4(s) =>
CuSO4(aq) + ZnCrO4(aq) = ZnSO4(aq) + CuCrO4(s)

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

NaOH + H2O = NaO + H3O =>
NaOH + H2O = NaO + H3O

CaH + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
2 CaH + 4 H2O = 2 Ca(OH)2 + 3 H2

H2S + LiOH = Li2S + H2O =>
H2S + 2 LiOH = Li2S + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Sb + Cl2 = SbCl3 =>
2 Sb + 3 Cl2 = 2 SbCl3

C5H12 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C5H12 + 25 O2 = 25 CO2 + 3 H20

KIO3 + KI + H2SO4 = K2SO4 + H2O + I3 =>
KIO3 + 5 KI + 3 H2SO4 = 3 K2SO4 + 3 H2O + 2 I3

C5H12 + O2 = CO + H20 =>
10 C5H12 + 25 O2 = 50 CO + 6 H20

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

Na2SiO3 + LiOH = NaOH + Li2SiO3 =>
Na2SiO3 + 2 LiOH = 2 NaOH + Li2SiO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi