WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

C4H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C4H10O + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

FeCr2O7 + K2CO3 + O2 = K2CrO4 + Fe2O3 + CO2 =>
4 FeCr2O7 + 8 K2CO3 + O2 = 8 K2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

H8B2O2 + H2O = HBO2 + H2 =>
H8B2O2 + 2 H2O = 2 HBO2 + 5 H2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CO(g) + O2(g) = CO2(g) =>
2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)

CO(g) + O2(g) = CO2(g) =>
2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)

CO(g) + O2(g) = CO2(g) =>
2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL =>
NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

Fe + O2 + H2O = Fe(OH)2 =>
2 Fe + O2 + 2 H2O = 2 Fe(OH)2

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S + NO + H2O =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 3 S + 2 NO + 4 H2O

NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL =>
NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL

NH4NO2 = N2 + H2O =>
NH4NO2 = N2 + 2 H2O

MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

H2S + HNO3 = NO + S + H2O =>
3 H2S + 2 HNO3 = 2 NO + 3 S + 4 H2O

S{-2} + I2 = I{-} + S =>
S{-2} + I2 = 2 I{-} + S

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + 2 NaNO3

Al2 + (SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + Ca(SO4) =>
Al2 + (SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 Ca(SO4)

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2O =>
3 NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + Ca(SO4) =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 Ca(SO4)

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

KCL + O2 = KCLO3 =>
2 KCL + 3 O2 = 2 KCLO3

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

C12H26 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C12H26 + 37 O2 = 24 CO2 + 26 H2O

HNO2 + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + HNO3 + K2SO4 + H2O =>
5 HNO2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 HNO3 + K2SO4 + 3 H2O

KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + H2O + O =>
2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 O

BaO + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O =>
BaO + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

KClO = KCl + O2 =>
2 KClO = 2 KCl + O2

CaO + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 CaO + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

Fe(SO4)3 + Na(OH) = Fe(OH)3 + NaSO4 =>
Fe(SO4)3 + 3 Na(OH) = Fe(OH)3 + 3 NaSO4

HCl + HNO3 = NO2 + Cl2 + H2O =>
2 HCl + 2 HNO3 = 2 NO2 + Cl2 + 2 H2O

SO2 + O2 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 =>
2 SO2 + O2 + 2 CaCO3 = 2 CaSO4 + 2 CO2

NH3 + CUO = CU + N2 + H2O =>
2 NH3 + 3 CUO = 3 CU + N2 + 3 H2O

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi