WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
C3H5NaO2 + HCl = NaCl + C3H6O2 =>
C3H5NaO2 + HCl = NaCl + C3H6O2

S + HNO3 = H2SO4 + H2O + NO2 =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 2 H2O + 6 NO2

SO2 + NO2 = SO3 + NO =>
SO2 + NO2 = SO3 + NO

SO2 + NO2 = SO3 + NO =>
SO2 + NO2 = SO3 + NO

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

CH3COONA + H2O = CH3COOH + NAOH =>
CH3COONA + H2O = CH3COOH + NAOH

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

Zn + K2Cr2O7 + H2SO4 = CrSO4 + K2SO4 + Zn2SO4 + H2O =>
8 Zn + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = 2 CrSO4 + K2SO4 + 4 Zn2SO4 + 7 H2O

As + O2 = As2O3 =>
4 As + 3 O2 = 2 As2O3

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CH4 + H2O = H2 + CO =>
CH4 + H2O = 3 H2 + CO

KI + H2O2 = KOH + I2 =>
2 KI + H2O2 = 2 KOH + I2

SO2 + NO2 = SO3 + NO =>
SO2 + NO2 = SO3 + NO

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + H2O =>
3 NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + 3 H2O

CrI3 + NaOH + Cl2 = NaIO4 + Na2CrO4 + NaCl + H2O =>
2 CrI3 + 64 NaOH + 27 Cl2 = 6 NaIO4 + 2 Na2CrO4 + 54 NaCl + 32 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CO2 + H2O = C2H6 + O2 =>
4 CO2 + 6 H2O = 2 C2H6 + 7 O2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Na{+} + Cl{-) = NaCl =>
Na{+} + Cl{-) = NaCl

Na{+} + Cl{-} = NaCl =>
Na{+} + Cl{-} = NaCl

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

NO + H2O = NH3 + O2 =>
4 NO + 6 H2O = 4 NH3 + 5 O2

P4 + H2O = H3PO4 + H2 =>
P4 + 16 H2O = 4 H3PO4 + 10 H2

CH3OH + C6H10O4 = H2O + C8H14O4 =>
2 CH3OH + C6H10O4 = 2 H2O + C8H14O4

C2H6 + Cl2 = C2HCl + HCl =>
C2H6 + 3 Cl2 = C2HCl + 5 HCl

C2H6 + Cl2 = C2HCl + HCl =>
C2H6 + 3 Cl2 = C2HCl + 5 HCl

K2Cr2O7 + H6C2O6 + C2K2O4*2H2O = K3(Cr(C2O4)3)*3H2O + CO2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 7 H6C2O6 + 2 C2K2O4*2H2O = 2 K3(Cr(C2O4)3)*3H2O + 6 CO2 + 19 H2O

H3PO4 + CaO = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 CaO = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

CH4 + SO2 = H2S + CO2 + H2 =>
CH4 + SO2 = H2S + CO2 + H2

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O + CO2 =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2O + 3 CO2

C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl =>
C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl

Ca(OH)2 = CaO + H2O =>
Ca(OH)2 = CaO + H2O

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

Sn(OH)2 + Fe(ClO4)3 = FeCl3 + Sn3O4 + H2O =>
36 Sn(OH)2 + Fe(ClO4)3 = FeCl3 + 12 Sn3O4 + 36 H2O

C + H2O = CH4 + CO2 =>
2 C + 2 H2O = CH4 + CO2

C6H12O6 + O2 = H20 + CO2 =>
5 C6H12O6 + 15 O2 = 3 H20 + 30 CO2

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C6H12O6 + O2 = H20 + CO2 =>
5 C6H12O6 + 15 O2 = 3 H20 + 30 CO2

Fe(CN)2 + KCN = K4Fe(CN)6 =>
Fe(CN)2 + 4 KCN = K4Fe(CN)6

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

P + O2 = P2O3 =>
4 P + 3 O2 = 2 P2O3

K2Cr2O7 + H6C2O6 + C2K2O4*H2O = K3(Cr(C2O4)3)*3H2O + CO2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 7 H6C2O6 + 2 C2K2O4*H2O = 2 K3(Cr(C2O4)3)*3H2O + 6 CO2 + 17 H2O

N2 + H2O = NH3 + O2 =>
2 N2 + 6 H2O = 4 NH3 + 3 O2

AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL =>
AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL

S2Cl2 + H2O = H2SO3 + HCl + S2 =>
4 S2Cl2 + 6 H2O = 2 H2SO3 + 8 HCl + 3 S2

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe =>
2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe

C6H10O5 + H2O = C6H12O6 =>
C6H10O5 + H2O = C6H12O6

O2 + CHNO = CO2 + H2O + N2 =>
3 O2 + 4 CHNO = 4 CO2 + 2 H2O + 2 N2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi