WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Au(CH3COO)3 + Cu2O3 = Au2O3 + Cu(CH3COO)3 =>
2 Au(CH3COO)3 + Cu2O3 = Au2O3 + 2 Cu(CH3COO)3

H2SO4 = SO3 + H2O =>
H2SO4 = SO3 + H2O

(NH4)2CO3 = NH3 + CO2 + H2O =>
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + CO2 + H2O

Au(CH3COO)3 + Cu2O3 = Au2O3 + Cu(CH3COO)3 =>
2 Au(CH3COO)3 + Cu2O3 = Au2O3 + 2 Cu(CH3COO)3

I2 + P4 = PI3 =>
6 I2 + P4 = 4 PI3

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

CuO + C = Cu + CO =>
CuO + C = Cu + CO

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3 H2O

H2 + P4 = PH3 =>
6 H2 + P4 = 4 PH3

Na2CO3 + H2SO4 = CO2 + H2O + Na2SO4 =>
Na2CO3 + H2SO4 = CO2 + H2O + Na2SO4

Al(NO3)3 + H2SO4 = HNO3 + Al2(SO4)3 =>
2 Al(NO3)3 + 3 H2SO4 = 6 HNO3 + Al2(SO4)3

H3PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O =>
H3PO4 + 2 NaOH = Na2HPO4 + 2 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

HClO3 + H2S = ClO + S + H2O =>
2 HClO3 + 3 H2S = 2 ClO + 3 S + 4 H2O

KI + Na2S2O3 = K2S2O3 + NaI =>
2 KI + Na2S2O3 = K2S2O3 + 2 NaI

HClO3 + H2S = Cl2O + S + H2O =>
2 HClO3 + 4 H2S = Cl2O + 4 S + 5 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NaOH + Cl2 = NaClO3 + NaCl + H2O =>
6 NaOH + 3 Cl2 = NaClO3 + 5 NaCl + 3 H2O

C8H18 + O2 = H20 + CO2 =>
10 C8H18 + 80 O2 = 9 H20 + 80 CO2

C8H18 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C8H18 + 25 O2 = 18 H2O + 16 CO2

Cu(OH)2*CuCO3 + NaOH + C6H12O6 = Cu2O + C6H11NaO7 + H2O =>
6 Cu(OH)2*CuCO3 + 18 NaOH + 17 C6H12O6 = 6 Cu2O + 18 C6H11NaO7 + 18 H2O

CA(HCO3)2 = CACO3 + CO2 + H2O =>
CA(HCO3)2 = CACO3 + CO2 + H2O

KOH + CO2 = KHCO3 =>
KOH + CO2 = KHCO3

CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4 = CH3COOH + MnSO4 + H2O + KSO4 =>
CH3CH2OH + KMnO4 + 2 H2SO4 = CH3COOH + MnSO4 + 3 H2O + KSO4

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

AgNO3 + Fe(NO3)3 = Ag(NO3)3 + FeNO3 =>
AgNO3 + Fe(NO3)3 = Ag(NO3)3 + FeNO3

Ni(s) + CO(g) = Ni(CO)4(g) =>
Ni(s) + 4 CO(g) = Ni(CO)4(g)

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

CO2 + H2O + N2 + S = C287H543O120N33S + O2 =>
1148 CO2 + 1086 H2O + 66 N2 + 4 S = 4 C287H543O120N33S + 1451 O2

Cu + O2 = Cu2O =>
4 Cu + O2 = 2 Cu2O

C2H6O + O2 = H2O + C2H4O2 =>
C2H6O + O2 = H2O + C2H4O2

HCl + NAOH = NACl + H2O =>
HCl + NAOH = NACl + H2O

K2O + HNO3 = H2O + KNO3 =>
K2O + 2 HNO3 = H2O + 2 KNO3

HgO = Hg + O =>
HgO = Hg + O

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + H2O =>
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4 H2O

C16H10 + H2O = CO + H2 =>
C16H10 + 16 H2O = 16 CO + 21 H2

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

NH4NO3 = H2O + N2O =>
NH4NO3 = 2 H2O + N2O

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

CHF3 + O2 + H2O = CO2 + HF =>
2 CHF3 + O2 + 2 H2O = 2 CO2 + 6 HF

H3PO4 + Sr(OH)2 = Sr3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Sr(OH)2 = Sr3(PO4)2 + 6 H2O

CH3NH2 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 CH3NH2 + 9 O2 = 4 CO2 + 10 H2O + 2 N2

S2 + O2 = SO2 =>
S2 + 2 O2 = 2 SO2

SiCl4 + H2O = SiO2 + HCl =>
SiCl4 + 2 H2O = SiO2 + 4 HCl

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 = CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
5 C6H12O6 + 24 KMnO4 + 36 H2SO4 = 30 CO2 + 12 K2SO4 + 24 MnSO4 + 66 H2O

K3PO4 + NiCl2 = KCl + Ni3(PO4)2 =>
2 K3PO4 + 3 NiCl2 = 6 KCl + Ni3(PO4)2

C5H12 + CO2 = CO + H2 =>
C5H12 + 5 CO2 = 10 CO + 6 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi