WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Cu(OH)2 + HNo3 = Cu(No3)2 + H2O =>
Cu(OH)2 + 2 HNo3 = Cu(No3)2 + 2 H2O

CH4 + H2O = H2 + CO =>
CH4 + H2O = 3 H2 + CO

Cu(OH)2 + HNo3 = Cu(No3)2 + H2O =>
Cu(OH)2 + 2 HNo3 = Cu(No3)2 + 2 H2O

Br2 + AgI = AgBr + I2 =>
Br2 + 2 AgI = 2 AgBr + I2

NH3 + O2 = NO + H20 =>
20 NH3 + 10 O2 = 20 NO + 3 H20

Fe2O3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2So4 = Fe2(So4)3 + 3 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

HNO3 + Na2ZnO2 = NaNO3 + Zn(NO3)2 + H2O =>
4 HNO3 + Na2ZnO2 = 2 NaNO3 + Zn(NO3)2 + 2 H2O

SO2 + H2 = H2S + H2O =>
SO2 + 3 H2 = H2S + 2 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl =>
C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl

HNO3 + Hg = Hg(NO3)2 + NO + H2O =>
8 HNO3 + 3 Hg = 3 Hg(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Cu(OH)2 + HNo3 = Cu(No3)2 + H2O =>
Cu(OH)2 + 2 HNo3 = Cu(No3)2 + 2 H2O

PbBr2 + HCl = HBr + PbCl2 =>
PbBr2 + 2 HCl = 2 HBr + PbCl2

Bi2O3 + NaClO + NaOH = NaBiO3 + NaCl + H2O =>
Bi2O3 + 2 NaClO + 2 NaOH = 2 NaBiO3 + 2 NaCl + H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 =>
2 KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

Fe(CN)2 + KCN = K4Fe(CN)6 =>
Fe(CN)2 + 4 KCN = K4Fe(CN)6

CaO + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 CaO + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2O

MnSO4 + KMnO4 + H2O = MnO2 + K2SO4 + H2SO4 =>
3 MnSO4 + 2 KMnO4 + 2 H2O = 5 MnO2 + K2SO4 + 2 H2SO4

F2 + H2O = OF2 + HF =>
2 F2 + H2O = OF2 + 2 HF

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

SiCl4 + H2O = HCl + SiO2 =>
SiCl4 + 2 H2O = 4 HCl + SiO2

Fe2O3 + CO = CO2 + Fe =>
Fe2O3 + 3 CO = 3 CO2 + 2 Fe

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

CaCN2 + H2O = CaCO3 + NH3 =>
CaCN2 + 3 H2O = CaCO3 + 2 NH3

AgNO3(aq) + NaOH(aq) = AgOH(s) + NaNO3(aq) =>
AgNO3(aq) + NaOH(aq) = AgOH(s) + NaNO3(aq)

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Ca3P2 + H2O = PH3 + Ca(OH)2 =>
Ca3P2 + 6 H2O = 2 PH3 + 3 Ca(OH)2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NO + H2O = NH3 + O2 =>
4 NO + 6 H2O = 4 NH3 + 5 O2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

CoBr3 + CaSO4 = CaBr2 + Co2(SO4)3 =>
2 CoBr3 + 3 CaSO4 = 3 CaBr2 + Co2(SO4)3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

CH3(CH2)7CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)7CH3 + 14 O2 = 9 CO2 + 10 H2O

C4H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H12 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na + KNO3 = Na2O + K2O + N2 =>
10 Na + 2 KNO3 = 5 Na2O + K2O + N2

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

C17H33COOH + H2 = C17H35COOH =>
C17H33COOH + H2 = C17H35COOH

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

C2045H309O2 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C2045H309O2 + 8485 O2 = 8180 CO2 + 618 H2O

C2 + O2 = CO2 =>
C2 + 2 O2 = 2 CO2

NaOH + HNO3 = H2O + NaNO3 =>
NaOH + HNO3 = H2O + NaNO3

O2(g) + CO(g) = CO2(g) =>
O2(g) + 2 CO(g) = 2 CO2(g)

AG + HNO3 = AGNO3 + NO + H2O =>
3 AG + 4 HNO3 = 3 AGNO3 + NO + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi