WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Al2(SO4)3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

CaO2 + C = CaC2 + CO2 =>
CaO2 + 3 C = CaC2 + CO2

CaO + C = CaC2 + CO2 =>
2 CaO + 5 C = 2 CaC2 + CO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Cu(C8H15O7N3) + Zn + HCl = Cu(C8H18O5N3) + Zn(OH2) + Cl =>
Cu(C8H15O7N3) + 2 Zn + 7 HCl = Cu(C8H18O5N3) + 2 Zn(OH2) + 7 Cl

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Fe2O3(s) + Al(s) = Fe(l) + Al2O3(s) =>
Fe2O3(s) + 2 Al(s) = 2 Fe(l) + Al2O3(s)

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al(NO3)3 + H2SO4 = HNO3 + Al2(SO4)3 =>
2 Al(NO3)3 + 3 H2SO4 = 6 HNO3 + Al2(SO4)3

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

HCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + 2 H2O

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

RbClO3 = Rb + Cl + O =>
RbClO3 = Rb + Cl + 3 O

As2S3 + HNO3 + H2O = H2SO4 + NO + H3AsO4 =>
3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O = 9 H2SO4 + 28 NO + 6 H3AsO4

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

Ca3(PO4)2(s) + SiO2(s) + C(s) = CaSiO3(s) + CO(g) + P4(s) =>
2 Ca3(PO4)2(s) + 6 SiO2(s) + 10 C(s) = 6 CaSiO3(s) + 10 CO(g) + P4(s)

Rb + Cl + O = RbClO3 =>
Rb + Cl + 3 O = RbClO3

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Fe + CUSo4 = FeSo4 + CU =>
Fe + CUSo4 = FeSo4 + CU

Li2O + H2O = LiOH =>
Li2O + H2O = 2 LiOH

Fe2O3 = Fe + O2 =>
2 Fe2O3 = 4 Fe + 3 O2

NaBr + H2SO4 + MnO2 = Br2 + Na2SO4 + MnSO4 + H2O =>
2 NaBr + 2 H2SO4 + MnO2 = Br2 + Na2SO4 + MnSO4 + 2 H2O

NH4NO3(s) = N2O(g) + H2O(l) =>
NH4NO3(s) = N2O(g) + 2 H2O(l)

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

NH3 + H3PO4 = ((NH4)3PO4) =>
3 NH3 + H3PO4 = ((NH4)3PO4)

FeCr2O4 + K2CO3 + O2 = K2CrO4 + FeO3 + CO2 =>
2 FeCr2O4 + 4 K2CO3 + 5 O2 = 4 K2CrO4 + 2 FeO3 + 4 CO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C2 + O2 = CO2 =>
C2 + 2 O2 = 2 CO2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

AgS + Al = Ag + Al2S3 =>
3 AgS + 2 Al = 3 Ag + Al2S3

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

FECl3(aq) + NaOH(aq) = FE(OH)3(s) + NaCl(aq) =>
FECl3(aq) + 3 NaOH(aq) = FE(OH)3(s) + 3 NaCl(aq)

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

C8H5KO4 + NaOH = H2O + NaC8H4KO4 =>
C8H5KO4 + NaOH = H2O + NaC8H4KO4

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H20 =>
5 H2S + 20 HNO3 = 5 H2SO4 + 20 NO2 + H20

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
H2S + 8 HNO3 = H2SO4 + 8 NO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi