WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

CH4 + NH3 = H2 + C2N2 =>
2 CH4 + 2 NH3 = 7 H2 + C2N2

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

CH4 + NH3 + O2 = HCN + H2O =>
2 CH4 + 2 NH3 + 3 O2 = 2 HCN + 6 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

CH2CHCH2OH + KMnO4 + H2O = KOH + MnO2 + CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) =>
3 CH2CHCH2OH + 2 KMnO4 + 4 H2O = 2 KOH + 2 MnO2 + 3 CH2(OH)CH(OH)CH2(OH)

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2 =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

FeCl2(aq) + BaS(aq) = BaCl2(aq) + FeS(s) =>
FeCl2(aq) + BaS(aq) = BaCl2(aq) + FeS(s)

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Fe(s) + O2(g) + H2O(l) = Fe(OH)2(aq) =>
2 Fe(s) + O2(g) + 2 H2O(l) = 2 Fe(OH)2(aq)

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

AlCl3 + SCl2 = Al2S + Cl2 =>
2 AlCl3 + SCl2 = Al2S + 4 Cl2

CH3(CH2)3CH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)3CH + 15 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

H2SiCl2 + H2O = H8Si4O4 + HCl =>
4 H2SiCl2 + 4 H2O = H8Si4O4 + 8 HCl

Mg(ClO3)2(s) = MgCl2(s) + O2(g) =>
Mg(ClO3)2(s) = MgCl2(s) + 3 O2(g)

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H =>
Al + 3 HCl = AlCl3 + 3 H

As2S3 + HNO3 + H2O = H3AsO4 + NO + H2SO4 =>
3 As2S3 + 28 HNO3 + 4 H2O = 6 H3AsO4 + 28 NO + 9 H2SO4

P4(s) + NaOH(aq) + H2O(l) = PH3(g) + Na2HPO3(aq) =>
P4(s) + 4 NaOH(aq) + 2 H2O(l) = 2 PH3(g) + 2 Na2HPO3(aq)

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S + NO + H2O =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 3 S + 2 NO + 4 H2O

BaOH + H3PO4 = Ba + H2O + H2PO4 =>
BaOH + H3PO4 = Ba + H2O + H2PO4

KNO3 = KNO2 + O =>
KNO3 = KNO2 + O

C + H2SO4 = CO2 + SO2 + H20 =>
10 C + 10 H2SO4 = 10 CO2 + 10 SO2 + H20

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O =>
H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 H2O

Fe + HCl = FeCl + H =>
Fe + HCl = FeCl + H

C2H4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C2H4(g) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 2 H2O(g)

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

P4(s) + Cl2(g) = PCl5(g) =>
P4(s) + 10 Cl2(g) = 4 PCl5(g)

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Fe + HCl = FeCl + H =>
Fe + HCl = FeCl + H

HSiCl3 + H2O = H10Si10O15 + HCl =>
10 HSiCl3 + 15 H2O = H10Si10O15 + 30 HCl

Ca3(PO4)2(s) + SiO2(s) + C(s) = CaSiO3(s) + P4(s) + CO(g) =>
2 Ca3(PO4)2(s) + 6 SiO2(s) + 10 C(s) = 6 CaSiO3(s) + P4(s) + 10 CO(g)

Fe2(SO4)2 + KOH = K2SO4 + Fe(OH)2 =>
Fe2(SO4)2 + 4 KOH = 2 K2SO4 + 2 Fe(OH)2

SiO2 = O2 + SiO =>
2 SiO2 = O2 + 2 SiO

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

C7H9 + HNO3 = C7H6(NO2)3 + H2O =>
C7H9 + 3 HNO3 = C7H6(NO2)3 + 3 H2O

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

CuO + NH3 = N2 + Cu + H2O =>
3 CuO + 2 NH3 = N2 + 3 Cu + 3 H2O

Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2O + SO2 =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi