WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2O =>
NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2O

C12H22O2 + O2 = C6H8O7 + H2O =>
2 C12H22O2 + 15 O2 = 4 C6H8O7 + 6 H2O

HNO3 + H2S = NO + S + H2O =>
2 HNO3 + 3 H2S = 2 NO + 3 S + 4 H2O

FeCl3 + MgO = MgCl2 + Fe2O3 =>
2 FeCl3 + 3 MgO = 3 MgCl2 + Fe2O3

HSiCl3 + H2O = H10Si10O15 + HCl =>
10 HSiCl3 + 15 H2O = H10Si10O15 + 30 HCl

Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 H2O

C12H22O11 + O2 = C6H8O7 + H2O =>
C12H22O11 + 3 O2 = 2 C6H8O7 + 3 H2O

C5H8O2 + NaH + HCl = C5H12O2 + NaCl =>
C5H8O2 + 2 NaH + 2 HCl = C5H12O2 + 2 NaCl

Cr(OH)3 + Na2O2 = Na2CrO4 + H2O + NaOH =>
2 Cr(OH)3 + 3 Na2O2 = 2 Na2CrO4 + 2 H2O + 2 NaOH

NaOH + SiO2 = Na4SiO4 + H2O =>
4 NaOH + SiO2 = Na4SiO4 + 2 H2O

C7H9 + HNO3 = C7H6(NO2)3 + H2O =>
C7H9 + 3 HNO3 = C7H6(NO2)3 + 3 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H3PO4 + Li = H2 + Li3PO4 =>
2 H3PO4 + 6 Li = 3 H2 + 2 Li3PO4

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

La2O3 + H2O = La(OH)3 =>
La2O3 + 3 H2O = 2 La(OH)3

La2O3 + H2O = La(OH)3 =>
La2O3 + 3 H2O = 2 La(OH)3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C5H8O2 + NaH + HCl = C5H12O2 + NaCl =>
C5H8O2 + 2 NaH + 2 HCl = C5H12O2 + 2 NaCl

C5H10O2 + O2 = CO2 + H20 =>
2 C5H10O2 + 8 O2 = 10 CO2 + H20

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H20 =>
10 NH4NO3 = 10 N2 + 15 O2 + 2 H20

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

Hg + H2SO4 = HgSO4 + H2O + SO2 =>
Hg + 2 H2SO4 = HgSO4 + 2 H2O + SO2

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Zn + NaOH = Na2ZnO2 + H2 =>
Zn + 2 NaOH = Na2ZnO2 + H2

NH4SCN + Hg(NO3)2 = Hg(SCN)2 + NH4NO3 =>
2 NH4SCN + Hg(NO3)2 = Hg(SCN)2 + 2 NH4NO3

CH4 + NH3 = H2 + C2N2 =>
2 CH4 + 2 NH3 = 7 H2 + C2N2

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

HBr + Ca(OH)2 = H2O + CaBr2 =>
2 HBr + Ca(OH)2 = 2 H2O + CaBr2

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

Ca3P2 + H2O = Ca(OH)2 + PH3 =>
Ca3P2 + 6 H2O = 3 Ca(OH)2 + 2 PH3

CaCl2 + Na3Po4 = Ca3(Po4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3Po4 = Ca3(Po4)2 + 6 NaCl

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

HBr = H + Br =>
HBr = H + Br

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

K2CO3 + HI = KI + H2O + CO2 =>
K2CO3 + 2 HI = 2 KI + H2O + CO2

Fe2O3 + C = Fe + CO =>
Fe2O3 + 3 C = 2 Fe + 3 CO

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

NaOH + H3Po4 = Na3Po4 + H2O =>
3 NaOH + H3Po4 = Na3Po4 + 3 H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Al2S3 + H2O = Al(OH)3 + H2S =>
Al2S3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2S

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

P4(s) + Ca(s) = Ca3P2(s) =>
P4(s) + 6 Ca(s) = 2 Ca3P2(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi