WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
C4H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C4H10O + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

HClO4 + Ca(OH)2 = H2O + Ca(ClO4)2 =>
2 HClO4 + Ca(OH)2 = 2 H2O + Ca(ClO4)2

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 =>
2 SO2 + O2 + 2 H2O = 2 H2SO4

BaCO3 + NH3 + H2O = Ba(OH)2 + CO3 + NH4 =>
BaCO3 + 2 NH3 + 2 H2O = Ba(OH)2 + CO3 + 2 NH4

Zn + Fe2(So4)3 = ZnSo4 + Fe =>
3 Zn + Fe2(So4)3 = 3 ZnSo4 + 2 Fe

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

BF3 + Li2So3 = B2(So3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2So3 = B2(So3)3 + 6 LiF

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

HSiCl3 + H2O = H10Si10O15 + HCl =>
10 HSiCl3 + 15 H2O = H10Si10O15 + 30 HCl

Co + Si = CoSi =>
Co + Si = CoSi

CACO3 = CAO + CO2 =>
CACO3 = CAO + CO2

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

BaNO3 + CaCl2 = BaCl2 + CaNO3 =>
BaNO3 + CaCl2 = BaCl2 + CaNO3

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

NABr + CA(OH)2 = CABr2 + NAOH =>
2 NABr + CA(OH)2 = CABr2 + 2 NAOH

HNO3 + H2S = NO + S + H2O =>
2 HNO3 + 3 H2S = 2 NO + 3 S + 4 H2O

Cr + H2So4 = Cr2(So4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2So4 = Cr2(So4)3 + 3 H2

H2SiCl2 + H2O = H8Si4O4 + HCl =>
4 H2SiCl2 + 4 H2O = H8Si4O4 + 8 HCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH4 + CCl4 = CH2Cl2 =>
CH4 + CCl4 = 2 CH2Cl2

NO2 + H2O + O2 = HNO3 =>
4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3

NH4NO3 = N2 + O2 + H20 =>
10 NH4NO3 = 10 N2 + 15 O2 + 2 H20

Fe + O2 + H2O = Fe(OH)3 =>
4 Fe + 3 O2 + 6 H2O = 4 Fe(OH)3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

FeS2 + CaO2 = CaSO4 + Fe2O3 + CaO =>
2 FeS2 + 15 CaO2 = 4 CaSO4 + Fe2O3 + 11 CaO

CO + H2 = C8H18 + H2O =>
8 CO + 17 H2 = C8H18 + 8 H2O

KClO3 + S = KCl + SO2 =>
2 KClO3 + 3 S = 2 KCl + 3 SO2

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O =>
H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

Pb3O4 + HCl = PbCl2 + H2O + Cl2 =>
Pb3O4 + 8 HCl = 3 PbCl2 + 4 H2O + Cl2

FeO3 + CO = Fe + CO2 =>
FeO3 + 3 CO = Fe + 3 CO2

SiO2 + C = SiC + CO =>
SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

C8H17Br + HBr = C12H26 + Br2 =>
3 C8H17Br + HBr = 2 C12H26 + 2 Br2

FeSO4 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4 =>
FeSO4 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4

H2 + I = HI =>
H2 + 2 I = 2 HI

H2 + I = HI =>
H2 + 2 I = 2 HI

C8H17Br + HBr = CH3(CH2)10CH3 + Br2 =>
3 C8H17Br + HBr = 2 CH3(CH2)10CH3 + 2 Br2

H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + H2O =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + 4 H2O

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

SF4 + H2O = HF + SO2 =>
SF4 + 2 H2O = 4 HF + SO2

NH3 + H2O2 = H2NNH2 + H2O =>
2 NH3 + H2O2 = H2NNH2 + 2 H2O

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

KCLO3 = KCL + O3 =>
KCLO3 = KCL + O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi