WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
KCLO3 = KCL + O2 =>
2 KCLO3 = 2 KCL + 3 O2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O =>
CH3CH2OH + O2 = CH3COOH + H2O

ammoniumperchlorate = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

ZnO + NaOH = Na2ZnO2 + H2O =>
ZnO + 2 NaOH = Na2ZnO2 + H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CH3CH2OH + AgNO3 = CH3CH2NO3 + AgOH =>
CH3CH2OH + AgNO3 = CH3CH2NO3 + AgOH

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CO + CaSiO3 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = P4 + 10 CO + 6 CaSiO3

H2C2O4 = O2 + C + H2 =>
H2C2O4 = 2 O2 + 2 C + H2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

Al2(C2O4)3 = Al2O3 + CO + CO2 =>
Al2(C2O4)3 = Al2O3 + 3 CO + 3 CO2

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

H2S + Cl2 = S + HCl =>
H2S + Cl2 = S + 2 HCl

Al(OH)3 = H2O + Al2O3 =>
2 Al(OH)3 = 3 H2O + Al2O3

HCl + Mg = H2 + MgCl =>
2 HCl + 2 Mg = H2 + 2 MgCl

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

Pb + H3PO4 = H2 + Pb3(PO4)2 =>
3 Pb + 2 H3PO4 = 3 H2 + Pb3(PO4)2

KMnO4 + C3H8O3 = CO2 + H2O + K2CO3 + MnO2 =>
14 KMnO4 + 3 C3H8O3 = 2 CO2 + 12 H2O + 7 K2CO3 + 14 MnO2

Pb3O4(s) = PbO(s) + O2(g) =>
2 Pb3O4(s) = 6 PbO(s) + O2(g)

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

HBr + Al(OH)3 = H2O + AlBr3 =>
3 HBr + Al(OH)3 = 3 H2O + AlBr3

KMnO4 + C3H8O3 = CO2 + H2O + K2CO3 + Mn2O3 =>
14 KMnO4 + 4 C3H8O3 = 5 CO2 + 16 H2O + 7 K2CO3 + 7 Mn2O3

MG + CUO = MGO + CU =>
MG + CUO = MGO + CU

MG + CUO = MGO + CU =>
MG + CUO = MGO + CU

MG + CUO = MGO + CU =>
MG + CUO = MGO + CU

NH2COH2N + H2O + H = NH4 + CO2 =>
NH2COH2N + H2O + 2 H = 2 NH4 + CO2

ethanol + O2 = H2O + aceticacid =>
C2H5OH + O2 = H2O + C2H4O2

Na2O + H2O = Na(OH) =>
Na2O + H2O = 2 Na(OH)

HI + Ba(OH)2 = H2O + BaI2 =>
2 HI + Ba(OH)2 = 2 H2O + BaI2

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

KMnO4 + C3H8O3 = CO2 + H2O + K2CO3 + MnO2 =>
14 KMnO4 + 3 C3H8O3 = 2 CO2 + 12 H2O + 7 K2CO3 + 14 MnO2

NH4OH + H2SO4 = (NH4)2SO4 + H2O =>
2 NH4OH + H2SO4 = (NH4)2SO4 + 2 H2O

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2

CH2O + NaHSO3 = HOCH2SO3Na =>
CH2O + NaHSO3 = HOCH2SO3Na

FeCl3 + NaOH = NaCl + Fe(OH)3 =>
FeCl3 + 3 NaOH = 3 NaCl + Fe(OH)3

Li2O + Mg = Mg2O + Li =>
Li2O + 2 Mg = Mg2O + 2 Li

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 15 CO2 + 2 H20

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

Na2 + H2O = NaOH + H2 =>
Na2 + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Na(OH) + HNO3 = H2O + Na(NO3) =>
Na(OH) + HNO3 = H2O + Na(NO3)

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + H2O =>
2 HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi