WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2SO4 + Pb(OH)4 = H2O + Pb(SO4)2 =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = 4 H2O + Pb(SO4)2

H2SO4 + Pb(OH)4 = H2O + Pb(SO4)2 =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = 4 H2O + Pb(SO4)2

Fe(s) + H2O(g) = Fe3O4(s) + H2(g) =>
3 Fe(s) + 4 H2O(g) = Fe3O4(s) + 4 H2(g)

Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2O + SO2 =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

Na + C = Na2C2 =>
2 Na + 2 C = Na2C2

HCl + NAOH = NACl + H2O =>
HCl + NAOH = NACl + H2O

Li2O + Mg = MgO + Li =>
Li2O + Mg = MgO + 2 Li

Na + C = NaC48 =>
Na + 48 C = NaC48

AgNO3 + Cu = CuNO3 + Ag =>
AgNO3 + Cu = CuNO3 + Ag

Na + C = NaC =>
Na + C = NaC

NH4NO2 = N + H2O =>
NH4NO2 = 2 N + 2 H2O

Na + C = NaC =>
Na + C = NaC

HCl + NAOH = NACl + H2O =>
HCl + NAOH = NACl + H2O

Pb(No3)2 + K2Cro4 = PbCro4 + KNo3 =>
Pb(No3)2 + K2Cro4 = PbCro4 + 2 KNo3

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

Li2O + Mg = Li + MgO =>
Li2O + Mg = 2 Li + MgO

HCl + NAOH = NACl + H2O =>
HCl + NAOH = NACl + H2O

H2 + O2 = HO3 =>
H2 + 3 O2 = 2 HO3

Zn + I = ZnI2 =>
Zn + 2 I = ZnI2

Zn + NaOH + H2O = NaZnO2 + H2 =>
2 Zn + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaZnO2 + 3 H2

Li2O + Mg = Li + MgO =>
Li2O + Mg = 2 Li + MgO

Zn + NaOH + H2O = NaZnO2 + H2 =>
2 Zn + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaZnO2 + 3 H2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

KF + MgSO4 = MgF2 + K2SO4 =>
2 KF + MgSO4 = MgF2 + K2SO4

KF + MgSO4 = MgF2 + K2SO4 =>
2 KF + MgSO4 = MgF2 + K2SO4

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

(NH4)2O + Al2(SO4)3 = Al2O3 + (NH4)2SO4 =>
3 (NH4)2O + Al2(SO4)3 = Al2O3 + 3 (NH4)2SO4

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

P4 + Br2 = PBr3 =>
P4 + 6 Br2 = 4 PBr3

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

C25H52 + O2 = CO2 + H2O =>
C25H52 + 38 O2 = 25 CO2 + 26 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

H2O + CaC2 = C2H2 + Ca(OH)2 =>
2 H2O + CaC2 = C2H2 + Ca(OH)2

C7H9 + HNO3 = C7H6(NO2)3 + H2O =>
C7H9 + 3 HNO3 = C7H6(NO2)3 + 3 H2O

Pb(NO3)2 = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2 = 2 PbO + 4 NO2 + O2

Ag{+} + I{-} = Ag + I2 =>
2 Ag{+} + 2 I{-} = 2 Ag + I2

NaOH + S = Na + SO2 + H2S =>
2 NaOH + 2 S = 2 Na + SO2 + H2S

NaOH + S = Na + SO3 + H2S =>
6 NaOH + 5 S = 6 Na + 2 SO3 + 3 H2S

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CuSO4 + NH3 + H2O = Cu(NH3)4(OH)2 + (NH4)2SO4 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = Cu(NH3)4(OH)2 + (NH4)2SO4

Cl2 + KI = KCl + I2 =>
Cl2 + 2 KI = 2 KCl + I2

Al(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) =>
2 Al(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi