WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Al2O3 + H2O = Al(OH)3 =>
Al2O3 + 3 H2O = 2 Al(OH)3

Al(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) =>
2 Al(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s)

CH4N2O + H2O + H = NH4 + CO2 =>
CH4N2O + H2O + 2 H = 2 NH4 + CO2

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

C + O2 = CO =>
2 C + O2 = 2 CO

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

Zn + HNO3 = Zn(NO3) + H2 =>
2 Zn + 2 HNO3 = 2 Zn(NO3) + H2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Al(OH)3 + H2SO4 = H2O + Al2(SO4)3 =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = 6 H2O + Al2(SO4)3

CrO3 = Cr2O3 + O2 =>
4 CrO3 = 2 Cr2O3 + 3 O2

Fe2O3 + C = CO + Fe =>
Fe2O3 + 3 C = 3 CO + 2 Fe

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2 =>
2 KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2

AgNO3 + Na2SO4 = Ag2(SO4) + NaNO3 =>
2 AgNO3 + Na2SO4 = Ag2(SO4) + 2 NaNO3

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

H + C2H4 = C2H6 =>
2 H + C2H4 = C2H6

H2O + N2O = NH4NO3 =>
2 H2O + N2O = NH4NO3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CO + CaSiO3 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = P4 + 10 CO + 6 CaSiO3

Ba3N2 + H2O = Ba(OH)2 + NH3 =>
Ba3N2 + 6 H2O = 3 Ba(OH)2 + 2 NH3

MgO + H2O = Mg(OH)2 =>
MgO + H2O = Mg(OH)2

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + H2O =>
2 Fe + 4 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + S + 4 H2O

CdCl2 + H2O = CdCl2(H2O)2 =>
CdCl2 + 2 H2O = CdCl2(H2O)2

CdCl2 + H2O = CdCl2(H2O) =>
CdCl2 + H2O = CdCl2(H2O)

CaCO3 + NaClO = Na2CO3 + Ca(ClO)2 =>
CaCO3 + 2 NaClO = Na2CO3 + Ca(ClO)2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

H2SO4 + CaCo3 = CaSO3 + Co2 + H2O =>
2 H2SO4 + 2 CaCo3 = 2 CaSO3 + 3 Co2 + 2 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Sb + Mn + Te = Sb15Mn3000Te =>
15 Sb + 3000 Mn + Te = Sb15Mn3000Te

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + CO2 + H2O

Sb1985 + Mn15 + Te3000 = Sb15Mn3000Te =>
9000 Sb1985 + 238200000 Mn15 + 397 Te3000 = 1191000 Sb15Mn3000Te

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 =>
2 Cr + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi