WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Sb1985 + Mn15 + Te3000 = Sb1985Mn15Te3000 =>
Sb1985 + Mn15 + Te3000 = Sb1985Mn15Te3000

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CO + CaSiO3 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = P4 + 10 CO + 6 CaSiO3

Fe2S3 + H20 + O2 = Fe(OH)3 + S =>
10 Fe2S3 + 3 H20 + 30 O2 = 20 Fe(OH)3 + 30 S

Fe2S3 + H2O + O2 = Fe(OH)3 + S =>
2 Fe2S3 + 6 H2O + 3 O2 = 4 Fe(OH)3 + 6 S

SO2 + H2O = H2SO3 =>
SO2 + H2O = H2SO3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Na(OH) + HBrO3 = H2O + Na(BrO3) =>
Na(OH) + HBrO3 = H2O + Na(BrO3)

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

H20 + CO2 = C6H14 + O2 =>
7 H20 + 60 CO2 = 10 C6H14 + 60 O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Cd + NiO2 + H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2 =>
Cd + NiO2 + 2 H2O = Cd(OH)2 + Ni(OH)2

CH4 + CCl4 = CH2Cl2 =>
CH4 + CCl4 = 2 CH2Cl2

Fe + AgNO3 = Fe(NO3)2 + Ag =>
Fe + 2 AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2 Ag

BaCl2 + ZnSO4 = Ba(SO4)2 + ZnCl =>
BaCl2 + 2 ZnSO4 = Ba(SO4)2 + 2 ZnCl

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

In + HNO3 = In(NO3)3 + NO2 + H2O =>
In + 6 HNO3 = In(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O

CrO3 = Cr2O3 + O2 =>
4 CrO3 = 2 Cr2O3 + 3 O2

KOH + Cl2 = KClO3 + KCl + H2O =>
6 KOH + 3 Cl2 = KClO3 + 5 KCl + 3 H2O

Sb2 + Mn1 + Te3 = Sb2Mn1Te3 =>
Sb2 + Mn1 + Te3 = Sb2Mn1Te3

C5H10O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H10O2 + 13 O2 = 10 CO2 + 10 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Cr(OH)3 + HClO4 = Cr(ClO4)3 + H2O =>
Cr(OH)3 + 3 HClO4 = Cr(ClO4)3 + 3 H2O

KOH + H3PO4 = KH2PO4 + H2O =>
KOH + H3PO4 = KH2PO4 + H2O

C2H7N + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C2H7N + 15 O2 = 8 CO2 + 14 H2O + 2 N2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C8H18OH + O2 = CO2 + H2O =>
4 C8H18OH + 49 O2 = 32 CO2 + 38 H2O

Fe2O3 + H2O = Fe(OH)3 =>
Fe2O3 + 3 H2O = 2 Fe(OH)3

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

Fe(OH)3 + H2SO4 = H2O + Fe2(SO4)3 =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 = 6 H2O + Fe2(SO4)3

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

SO2 + H2S = S8 + H2O =>
8 SO2 + 16 H2S = 3 S8 + 16 H2O

SO2 + H2S = S8 + H2O =>
8 SO2 + 16 H2S = 3 S8 + 16 H2O

(NH4)2CrO7 = NH3 + Cr2O3 + O2 + H2O =>
4 (NH4)2CrO7 = 8 NH3 + 2 Cr2O3 + 9 O2 + 4 H2O

(NH4)2Cr2O7 = NH3 + Cr2O3 + O2 + H2O =>
2 (NH4)2Cr2O7 = 4 NH3 + 2 Cr2O3 + 3 O2 + 2 H2O

Zn + H2SO4 = H2 + ZnSO4 =>
Zn + H2SO4 = H2 + ZnSO4

FeO + H2O = Fe(OH)2 =>
FeO + H2O = Fe(OH)2

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

NaCl + SO2 + H2O + O2 = Na2SO4 + HCl =>
4 NaCl + 2 SO2 + 2 H2O + O2 = 2 Na2SO4 + 4 HCl

Fe + HC2H3O2 = Fe(C2H3O2)3 + H2 =>
2 Fe + 6 HC2H3O2 = 2 Fe(C2H3O2)3 + 3 H2

Fe(OH)2 + H2SO4 = H2O + Fe(SO4) =>
Fe(OH)2 + H2SO4 = 2 H2O + Fe(SO4)

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

K4[Fe(SCN)6] + K2Cr2O7 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + CO2 + H2O + K2SO4 + KNO3 =>
6 K4[Fe(SCN)6] + 97 K2Cr2O7 + 355 H2SO4 = 3 Fe2(SO4)3 + 97 Cr2(SO4)3 + 36 CO2 + 355 H2O + 91 K2SO4 + 36 KNO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi