WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

S8 + O2 = SO2 =>
S8 + 8 O2 = 8 SO2

As2O3 + HCl = AsCl3 + H2O =>
As2O3 + 6 HCl = 2 AsCl3 + 3 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

Fe(OH)3 + HNo3 = Fe(No3)3 + H2O =>
Fe(OH)3 + 3 HNo3 = Fe(No3)3 + 3 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

H2S + Al = Al2S3 + H2 =>
3 H2S + 2 Al = Al2S3 + 3 H2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

N2O2 + H2O = HNO3 + N2O =>
4 N2O2 + H2O = 2 HNO3 + 3 N2O

Ag + S8 = Ag2S =>
16 Ag + S8 = 8 Ag2S

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Al + Br2 = AlBr3 =>
2 Al + 3 Br2 = 2 AlBr3

Cr + O2 = Cr2O3 =>
4 Cr + 3 O2 = 2 Cr2O3

K2Cr2O7 + KI + HCl = I2 + CrCl3 + KCl + H2O =>
K2Cr2O7 + 6 KI + 14 HCl = 3 I2 + 2 CrCl3 + 8 KCl + 7 H2O

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Al2(CO3)3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + Al(OH)3 =>
Al2(CO3)3 + 3 Ca(OH)2 = 3 CaCO3 + 2 Al(OH)3

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Zn(s) + HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g) =>
Zn(s) + 2 HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g)

C3H5N3O9 = CO2 + O2 + N2 + H2O =>
4 C3H5N3O9 = 12 CO2 + O2 + 6 N2 + 10 H2O

Zn(s) + HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g) =>
Zn(s) + 2 HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g)

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

S8 + O2 = SO2 =>
S8 + 8 O2 = 8 SO2

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

K2Cr2O7 + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H20 + O2 =>
10 K2Cr2O7 + 40 H2SO4 = 10 K2SO4 + 10 Cr2(SO4)3 + 4 H20 + 35 O2

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

CH3(CH2)4CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3(CH2)4CH3(g) + 19 O2(g) = 12 CO2(g) + 14 H2O(g)

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Ag + S8 = Ag2S =>
16 Ag + S8 = 8 Ag2S

Al + Br2 = AlBr3 =>
2 Al + 3 Br2 = 2 AlBr3

AlBr3 + Cl2 = AlCl3 + Br2 =>
2 AlBr3 + 3 Cl2 = 2 AlCl3 + 3 Br2

Al + Br2 = AlBr =>
2 Al + Br2 = 2 AlBr

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Cr + O2 = Cr2O3 =>
4 Cr + 3 O2 = 2 Cr2O3

C2H2 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H2 + 20 O2 = 20 CO2 + H20

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

AlI3 + HgCl2 = AlCl3 + HgI2 =>
2 AlI3 + 3 HgCl2 = 2 AlCl3 + 3 HgI2

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H2 + 20 O2 = 20 CO2 + H20

AlCl3 + Mg(OH)2 = Al(OH)3 + MgCl2 =>
2 AlCl3 + 3 Mg(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 MgCl2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi