WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CACO3 + H2SO4 = CASO4 + H2O + CO2 =>
CACO3 + H2SO4 = CASO4 + H2O + CO2

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

NH4SCN(s) + Ba(OH)2*8H2O(s) = NH3(g) + Ba(SCN)2(ac) + H2O(i) =>
2 NH4SCN(s) + Ba(OH)2*8H2O(s) = 2 NH3(g) + Ba(SCN)2(ac) + 10 H2O(i)

AlBr3 + Cl2 = AlCl3 + Br2 =>
2 AlBr3 + 3 Cl2 = 2 AlCl3 + 3 Br2

CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
4 CH3(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Fe2O3 + Al = Fe + Al2O3 =>
Fe2O3 + 2 Al = 2 Fe + Al2O3

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

AlI3 + HgCl2 = AlCl3 + HgI2 =>
2 AlI3 + 3 HgCl2 = 2 AlCl3 + 3 HgI2

AgNO3 + K3PO4 = Ag3PO4 + KNO3 =>
3 AgNO3 + K3PO4 = Ag3PO4 + 3 KNO3

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

KMnO4 + NH3 = KNO3 + MnO2 + KOH + H2O =>
8 KMnO4 + 3 NH3 = 3 KNO3 + 8 MnO2 + 5 KOH + 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

K2O3 + C = K + CO2 =>
2 K2O3 + 3 C = 4 K + 3 CO2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

HNO3 + Mg(OH)2 = H2O + Mg(NO3)2 =>
2 HNO3 + Mg(OH)2 = 2 H2O + Mg(NO3)2

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

KMnO4 + NH3 = KNO3 + MnO2 + KOH + H2O =>
8 KMnO4 + 3 NH3 = 3 KNO3 + 8 MnO2 + 5 KOH + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CH3CH2CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH3CH2CH3(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Al2 + Cr2O3 = Al2O3 + Cr =>
Al2 + Cr2O3 = Al2O3 + 2 Cr

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH3CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3CH3(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Cr(OH)3 + H2O2 + OH{-} = CrO4{-2} + H2O =>
2 Cr(OH)3 + 3 H2O2 + 4 OH{-} = 2 CrO4{-2} + 8 H2O

FeCl3 + Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + NaCl =>
2 FeCl3 + 3 Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + 6 NaCl

Na2CO3 + BA(NO3)2 = BACO3 + Na(NO3) =>
Na2CO3 + BA(NO3)2 = BACO3 + 2 Na(NO3)

C17H21O4N + O2 = CO2 + H2O + NO2 =>
4 C17H21O4N + 85 O2 = 68 CO2 + 42 H2O + 4 NO2

Fe3O4 + HBr = FeBr2 + FeBr3 + H2O =>
Fe3O4 + 8 HBr = FeBr2 + 2 FeBr3 + 4 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2 =>
2 KHCO3 = K2CO3 + H2O + CO2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe + HNO3 = Fe(NO3) + NO + H2O =>
3 Fe + 4 HNO3 = 3 Fe(NO3) + NO + 2 H2O

NH4Cl + Ba(OH)2 = BaCl2 + NH3 + H2O =>
2 NH4Cl + Ba(OH)2 = BaCl2 + 2 NH3 + 2 H2O

C12H22O11 + H2O = C2H5OH + CO2 =>
C12H22O11 + H2O = 4 C2H5OH + 4 CO2

CuO + NH3 = Cu + H2O + N2 =>
3 CuO + 2 NH3 = 3 Cu + 3 H2O + N2

HBr + NaMnO4 = Br2 + NaBr + H2O + MnBr2 =>
16 HBr + 2 NaMnO4 = 5 Br2 + 2 NaBr + 8 H2O + 2 MnBr2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi