WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + H2O =>
3 LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3 H2O

CoCl2*6H2O + NH4Cl + NH3 + O2 = [Co(NH3)6]Cl3 + H2O =>
4 CoCl2*6H2O + 4 NH4Cl + 20 NH3 + O2 = 4 [Co(NH3)6]Cl3 + 26 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

BaO + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O =>
BaO + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
C + 4 HNO3 = CO2 + 4 NO2 + 2 H2O

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

HF + H2O = H3O + F =>
HF + H2O = H3O + F

HF + H2O = H3O + F =>
HF + H2O = H3O + F

FeCl{2} + NaNO{3} + HCl = FeCl{3} + NaCl + H{2}0 + NO =>
FeCl{2} + NaNO{3} + HCl = FeCl{3} + NaCl + H{2}0 + NO

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Na + H3PO4 = Na3PO4 + H2 =>
6 Na + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 H2

HCN + H2O = H3O + CN =>
HCN + H2O = H3O + CN

HNO3 + Sn = SnO2 + NO2 + H2O =>
4 HNO3 + Sn = SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O

HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) = Ca(NO3)2(aq) + H2O(l) =>
2 HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) = Ca(NO3)2(aq) + 2 H2O(l)

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O =>
Cl2 + 2 KOH = KCl + KClO + H2O

SO2 + HNO3 + H2O = H2SO4 + NO =>
3 SO2 + 2 HNO3 + 2 H2O = 3 H2SO4 + 2 NO

MnO2 + H2SO4 + FeSO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O =>
MnO2 + 2 H2SO4 + 2 FeSO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

KClO = KCl + KClO3 =>
3 KClO = 2 KCl + KClO3

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

KClO3 = KClO4 + KCl =>
4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl

H2SO4 + Ca = CaSO4 + H2 =>
H2SO4 + Ca = CaSO4 + H2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H20 =>
10 CH3(CH2)4CH3 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

K2CO3 + BA(OH)2 = KOH + BACO3 =>
K2CO3 + BA(OH)2 = 2 KOH + BACO3

AlI3 + HgCl2 = AlCl3 + HgI2 =>
2 AlI3 + 3 HgCl2 = 2 AlCl3 + 3 HgI2

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

Al + H2(SO4) = H2 + Al(SO4) =>
Al + H2(SO4) = H2 + Al(SO4)

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

N2 + O2 = NO =>
N2 + O2 = 2 NO

HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 =>
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2

Al + H2(SO4) = H2 + Al(SO4) =>
Al + H2(SO4) = H2 + Al(SO4)

AGNO3 + NACl = NANO3 + AGCl =>
AGNO3 + NACl = NANO3 + AGCl

NaOH + H2Co3 = Na2Co3 + H2O =>
2 NaOH + H2Co3 = Na2Co3 + 2 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

H2So4 + Al(OH)3 = Al2(So4)3 + H2O =>
3 H2So4 + 2 Al(OH)3 = Al2(So4)3 + 6 H2O

H2O2 + Cr(OH)6{-3} = OH{-} + CrO4{-2} + H2O =>
3 H2O2 + 2 Cr(OH)6{-3} = 2 OH{-} + 2 CrO4{-2} + 8 H2O

NaBr + CaF2 = NaF + CaBr2 =>
2 NaBr + CaF2 = 2 NaF + CaBr2

Na2Co3 + NaOh = Na2Oh + NaCo3 =>
Na2Co3 + NaOh = Na2Oh + NaCo3

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

FeCl3 + H2O = Fe(OH)3 + HCl =>
FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 HCl

Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 + N2 + H2O =>
5 Mg + 12 HNO3 = 5 Mg(NO3)2 + N2 + 6 H2O

H2SO4 + NaNO2 = HNO2 + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaNO2 = 2 HNO2 + Na2SO4

KIO3 + KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + H2O =>
KIO3 + 5 KI + 3 H2SO4 = 3 I2 + 3 K2SO4 + 3 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi