WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Al2C6 = AlC3 =>
Al2C6 = 2 AlC3

Li + Cl = LiCl =>
Li + Cl = LiCl

Fe3O4 + HBr = FeBr2 + FeBr3 + H2O =>
Fe3O4 + 8 HBr = FeBr2 + 2 FeBr3 + 4 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C8H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C8H16 + 12 O2 = 8 CO2 + 8 H2O

K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3 =>
K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3

K2Cr2O7 + HI = CrI3 + KI + I2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 14 HI = 2 CrI3 + 2 KI + 3 I2 + 7 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

Cu(NO3)2 = CuO + NO + O =>
Cu(NO3)2 = CuO + 2 NO + 3 O

Ca(OH)2 + HNO3 = CaOHNO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + HNO3 = CaOHNO3 + H2O

C3H5(NO3)3 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5(NO3)3 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

Zn + H2SO4 + AgCl = Ag + ZnSO4 + HCl =>
Zn + H2SO4 + 2 AgCl = 2 Ag + ZnSO4 + 2 HCl

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

HBrO2 + Ni(OH)3 = Ni(OH)2BrO2 + H2O =>
HBrO2 + Ni(OH)3 = Ni(OH)2BrO2 + H2O

MnO4{-} + H2O2 = OH{-} + MnO2 + O2 =>
2 MnO4{-} + H2O2 = 2 OH{-} + 2 MnO2 + 2 O2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

HCl(aq) + Ca(s) = CaCl2(aq) + H2(g) =>
2 HCl(aq) + Ca(s) = CaCl2(aq) + H2(g)

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

AgCl + Fe = Ag + FeCl =>
AgCl + Fe = Ag + FeCl

NH3 + CH3COOH = CH3COONH4 =>
NH3 + CH3COOH = CH3COONH4

MnO2 + HCl = MnCl + H2O + Cl =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl + 2 H2O + 3 Cl

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

MnO2 + HCl = MnCl + H2O + Cl2 =>
2 MnO2 + 8 HCl = 2 MnCl + 4 H2O + 3 Cl2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

FeSO4 + H2O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
2 FeSO4 + H2O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2 H2O

Ca(NO3)2 = CaO + NO2 + O2 =>
2 Ca(NO3)2 = 2 CaO + 4 NO2 + O2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

KClO3 + HI + H2SO4 = KHSO4 + HCl + I2 + H2O =>
KClO3 + 6 HI + H2SO4 = KHSO4 + HCl + 3 I2 + 3 H2O

Cuso4*5H2O = Cuso4 + H2O =>
Cuso4*5H2O = Cuso4 + 5 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

N2O4 + N2H3CH3 = H2O + NO + CO2 =>
7 N2O4 + 2 N2H3CH3 = 6 H2O + 18 NO + 2 CO2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CO2 + CaSiO3 + P4 =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 5 C = 5 CO2 + 6 CaSiO3 + P4

BaCl2(ac) + (NH4)2Co3(ac) = BaCo3(s) + NH4Cl(ac) =>
BaCl2(ac) + (NH4)2Co3(ac) = BaCo3(s) + 2 NH4Cl(ac)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

FeCl2 + HNO3 + HCl = FeCl3 + NO + H2O =>
3 FeCl2 + HNO3 + 3 HCl = 3 FeCl3 + NO + 2 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi