WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Ni + CaS = NiS + Ca =>
Ni + CaS = NiS + Ca

AgCl + O2 = Ag2O + Cl2 =>
4 AgCl + O2 = 2 Ag2O + 2 Cl2

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

AGNO3 + NACL = AGCL + NANO3 =>
AGNO3 + NACL = AGCL + NANO3

Sb2O3(s) + NaOH(ac) = NaSbO2(ac) + H2O(l) =>
Sb2O3(s) + 2 NaOH(ac) = 2 NaSbO2(ac) + H2O(l)

NaBH4 + C5H11Br = NaB11H14 + C5H12 + NaBr + H2 =>
11 NaBH4 + 10 C5H11Br = NaB11H14 + 10 C5H12 + 10 NaBr + 10 H2

K + N2 = K3N =>
6 K + N2 = 2 K3N

Na3P + Cl2 = NaCl + P4 =>
4 Na3P + 6 Cl2 = 12 NaCl + P4

Ca3(PO4)2 + NH4Cl = CaCl2 + (NH4)3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 6 NH4Cl = 3 CaCl2 + 2 (NH4)3PO4

P4O6 + H2O = H3PO3 =>
P4O6 + 6 H2O = 4 H3PO3

C4H8S(l) + O2(g) = CO2(g) + SO2(g) + H2O(g) =>
C4H8S(l) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + SO2(g) + 4 H2O(g)

H2(g) + O2(g) = H2O(g) =>
2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g)

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

Ca3(PO4)2 + NH4Cl = CaCl2 + (NH4)3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 6 NH4Cl = 3 CaCl2 + 2 (NH4)3PO4

Ca3(PO4)2 + NH4Cl = CaCl2 + (NH4)3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 6 NH4Cl = 3 CaCl2 + 2 (NH4)3PO4

Na + H3PO4 = Na3PO4 + H2 =>
6 Na + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 H2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Ca3(PO4)2 + Sio2 + C = CaSio3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 9 Sio2 + 16 C = 6 CaSio3 + P4 + 16 CO

Co + K2Cr2O7 + KNO3 + HCl = KCl + Co(NO3)2 + CrCl3 + H2O =>
3 Co + K2Cr2O7 + 6 KNO3 + 14 HCl = 8 KCl + 3 Co(NO3)2 + 2 CrCl3 + 7 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

AgC2H3O2 + Ca(NO3)2 = AgNO3 + Ca(C2H3O2)2 =>
2 AgC2H3O2 + Ca(NO3)2 = 2 AgNO3 + Ca(C2H3O2)2

Al(s) + S8(s) = Al2S3(s) =>
16 Al(s) + 3 S8(s) = 8 Al2S3(s)

Ag + HCl = AgCl + H2 =>
2 Ag + 2 HCl = 2 AgCl + H2

HNO2 + Al(OH)3 = Al(NO2)3 + H2O =>
3 HNO2 + Al(OH)3 = Al(NO2)3 + 3 H2O

As2S3 + HNO3 + H20 = H2SO4 + H3AsO4 + NO =>
10 As2S3 + 100 HNO3 + H20 = 30 H2SO4 + 20 H3AsO4 + 100 NO

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

TiCl4(l) + H2O(l) = TiO2(s) + HCl(g) =>
TiCl4(l) + 2 H2O(l) = TiO2(s) + 4 HCl(g)

KI + H2SO4 + KMnO4 = I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
10 KI + 8 H2SO4 + 2 KMnO4 = 5 I2 + 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 8 H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

FeSO4 + HNO3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + NO + H2O =>
6 FeSO4 + 2 HNO3 + 3 H2SO4 = 3 Fe2(SO4)3 + 2 NO + 4 H2O

NaOH + H3PO4 + ZnO + Mn3(PO4)2 = (Na2O)18(MnO)2(ZnO)40(P2O5)40 + H2O =>
108 NaOH + 236 H3PO4 + 120 ZnO + 2 Mn3(PO4)2 = 3 (Na2O)18(MnO)2(ZnO)40(P2O5)40 + 408 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

PbS + HNO3 = Pb(NO3)2 + NO + S + H2O =>
3 PbS + 8 HNO3 = 3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 3 S + 4 H2O

CCl3CHO + C6H5Cl = (ClC6H4)2CHCCl3 + H2O =>
CCl3CHO + 2 C6H5Cl = (ClC6H4)2CHCCl3 + H2O

FE + Cl2 = FECl3 =>
2 FE + 3 Cl2 = 2 FECl3

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

NaOH + H3PO4 + ZnO + Mn3(PO4)2 = (Na2O)19(MnO)1(ZnO)40(P2O5)40 + H2O =>
114 NaOH + 238 H3PO4 + 120 ZnO + Mn3(PO4)2 = 3 (Na2O)19(MnO)1(ZnO)40(P2O5)40 + 414 H2O

Ag2S + HNO3 = AgNO3 + NO + S + H2O =>
3 Ag2S + 8 HNO3 = 6 AgNO3 + 2 NO + 3 S + 4 H2O

C6H12O6 + NaClO = CO2 + NaCl + OH =>
C6H12O6 + 18 NaClO = 6 CO2 + 18 NaCl + 12 OH

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

O2 + H2 = H2O =>
O2 + 2 H2 = 2 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H2SO4(aq) + CaCl2(s) = CaSO4(s) + HCl(aq) =>
H2SO4(aq) + CaCl2(s) = CaSO4(s) + 2 HCl(aq)

CH4 + CCl4 = CH2Cl2 =>
CH4 + CCl4 = 2 CH2Cl2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi