WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Ca3(PO4)2 + Sio2 + C = CaSio3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 9 Sio2 + 16 C = 6 CaSio3 + P4 + 16 CO

NH3(g) + O2(g) + CH4(g) = HCN(aq) + H2O(l) =>
2 NH3(g) + 3 O2(g) + 2 CH4(g) = 2 HCN(aq) + 6 H2O(l)

KMnO4 + HCl = MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 2 KCl + 8 H2O

AsH3 + HNO3 = H3AsO4 + NO + H2O =>
3 AsH3 + 8 HNO3 = 3 H3AsO4 + 8 NO + 4 H2O

Ca3(PO4)2 + Sio2 + C = CaSio3 + P4 + CO2 =>
2 Ca3(PO4)2 + 9 Sio2 + 8 C = 6 CaSio3 + P4 + 8 CO2

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

Hg(Al) + H2O = Al2O33H2O + H2 + Hg0 =>
2 Hg(Al) + 34 H2O = Al2O33H2O + 33 H2 + 2 Hg0

FeCl2 + K2CrO7 + HCl = FeCl3 + KCl + CrCl3 + H2O =>
9 FeCl2 + K2CrO7 + 14 HCl = 9 FeCl3 + 2 KCl + CrCl3 + 7 H2O

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

PB(NO3)2 = PBO + NO2 + O2 =>
2 PB(NO3)2 = 2 PBO + 4 NO2 + O2

NH4 + O2 = NO + H2O =>
2 NH4 + 3 O2 = 2 NO + 4 H2O

NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL =>
NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL

HOCl = H + OCl =>
HOCl = H + OCl

NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL =>
NaCL + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4CL

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

NaClO + H2O = NaOH + HClO =>
NaClO + H2O = NaOH + HClO

K2Cr2O7 + S + H2O = SO2 + KOH + Cr2O3 =>
2 K2Cr2O7 + 3 S + 2 H2O = 3 SO2 + 4 KOH + 2 Cr2O3

Ag2O = Ag + O2 =>
2 Ag2O = 4 Ag + O2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Mg3N2 + H2O = NH3 + Mg(OH)2 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 2 NH3 + 3 Mg(OH)2

Cl + H = HCl =>
Cl + H = HCl

AlCl3 + H2O = Al(OH)3 + HCl =>
AlCl3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 HCl

C7H5N3O6 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C7H5N3O6 + 21 O2 = 28 CO2 + 10 H2O + 6 N2

Ag + H2S + O2 = Ag2S + H2O =>
4 Ag + 2 H2S + O2 = 2 Ag2S + 2 H2O

NaNO3 + Zn + NaOH = NH3 + Na2ZnO2 + H2O =>
NaNO3 + 4 Zn + 7 NaOH = NH3 + 4 Na2ZnO2 + 2 H2O

Cr + S8 = Cr2S3 =>
16 Cr + 3 S8 = 8 Cr2S3

Ni(s) + F2(g) = NiF4(l) =>
Ni(s) + 2 F2(g) = NiF4(l)

Ni(s) + F2(g) = NiF4(l) =>
Ni(s) + 2 F2(g) = NiF4(l)

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

KI + Pb(NO3)2 = KNO3 + PbI2 =>
2 KI + Pb(NO3)2 = 2 KNO3 + PbI2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

Na + Zn(SO4) = Na2(SO4) + Zn =>
2 Na + Zn(SO4) = Na2(SO4) + Zn

Ba(ClO3)2 = BaCl2 + O2 =>
Ba(ClO3)2 = BaCl2 + 3 O2

Br + Fe = FeBr2 =>
2 Br + Fe = FeBr2

C2 + O2 = CO2 =>
C2 + 2 O2 = 2 CO2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Fe + CO2 = Fe2O3 + C =>
4 Fe + 3 CO2 = 2 Fe2O3 + 3 C

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

Fe(s) + H2O(g) = Fe2O3(s) + H2(g) =>
2 Fe(s) + 3 H2O(g) = Fe2O3(s) + 3 H2(g)

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

LiCl + Pb(NO3)2 = PbCl2 + LiNO3 =>
2 LiCl + Pb(NO3)2 = PbCl2 + 2 LiNO3

MnO2 + KOH + O2 = K2MnO4 + H2O =>
2 MnO2 + 4 KOH + O2 = 2 K2MnO4 + 2 H2O

Eu + HF = EuF3 + H2 =>
2 Eu + 6 HF = 2 EuF3 + 3 H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi