WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Pb(OH)4 + H2CO3 + H2SO4 = Pb(CO3)(SO4) + H2O =>
Pb(OH)4 + H2CO3 + H2SO4 = Pb(CO3)(SO4) + 4 H2O

MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2 + H2O =>
MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2 + H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

BaO + H3(PO4) = H2O + Ba3(PO4)2 =>
3 BaO + 2 H3(PO4) = 3 H2O + Ba3(PO4)2

NH2 + C3H4O2 + H2O2 = C2(OH2)4N2O2 + H2O =>
6 NH2 + 2 C3H4O2 + 12 H2O2 = 3 C2(OH2)4N2O2 + 10 H2O

C7H5N3O6 = N2 + H2O + CO + C =>
2 C7H5N3O6 = 3 N2 + 5 H2O + 7 CO + 7 C

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

SO3 = SO2 + O2 =>
2 SO3 = 2 SO2 + O2

Pb(NO3)2(s) = PbO(s) + NO2(s) + O1 =>
Pb(NO3)2(s) = PbO(s) + 2 NO2(s) + O1

Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O =>
Cl2 + 2 KOH = KCl + KClO + H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Na + H = NaH =>
Na + H = NaH

Br2 + NaF = NaBr2 + F =>
Br2 + NaF = NaBr2 + F

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = Ca2SiO3 + CO2 + P =>
4 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 13 C = 6 Ca2SiO3 + 13 CO2 + 8 P

C12H22O11 + H2O = C2H5OH + CO2 =>
C12H22O11 + H2O = 4 C2H5OH + 4 CO2

HO2 + KO2 = KOH + O2 =>
2 HO2 + 2 KO2 = 2 KOH + 3 O2

C2H4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C2H4 + 10 O2 = 10 CO2 + H20

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = Ca2SiO4 + CO2 + P =>
2 Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 Ca2SiO4 + 5 CO2 + 4 P

Fe(s) + H2O(g) = Fe2O3(s) + H2(g) =>
2 Fe(s) + 3 H2O(g) = Fe2O3(s) + 3 H2(g)

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

C3H4O2(NH2)3 + H2O2 = C2(OH2)4N2O2 + H2O =>
2 C3H4O2(NH2)3 + 12 H2O2 = 3 C2(OH2)4N2O2 + 10 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

FeS2 + NO3{-} + H3O{+} = Fe3{+} + SO42{-} + NO + H2O =>
9 FeS2 + 499 NO3{-} + 484 H3O{+} = 3 Fe3{+} + 18 SO42{-} + 499 NO + 726 H2O

Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu =>
Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu

H2S + KMnO4 + HCl = S + KCl + MnCl4 + H2O =>
3 H2S + 2 KMnO4 + 10 HCl = 3 S + 2 KCl + 2 MnCl4 + 8 H2O

S + O2 = SO2 =>
S + O2 = SO2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H3BO3(s) = B2O3(s) + H2O(l) =>
2 H3BO3(s) = B2O3(s) + 3 H2O(l)

CAO + SIO2 = CASIO3 =>
CAO + SIO2 = CASIO3

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

KMNO4 + HCl = KCl + MNCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMNO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MNCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

NaCl(ac) + AgNO3(ac) = AgCl(s) + NaNO3(ac) =>
NaCl(ac) + AgNO3(ac) = AgCl(s) + NaNO3(ac)

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 =>
2 SO2 + O2 + 2 H2O = 2 H2SO4

C6H6 + Br2 = C6H5Br + HBr =>
C6H6 + Br2 = C6H5Br + HBr

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Ag2O + H2 = Ag + H2O =>
Ag2O + H2 = 2 Ag + H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

CH3OH(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3OH(l) + 3 O2(g) = 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

Cu2O + C = Cu + CO2 =>
2 Cu2O + C = 4 Cu + CO2

CaO + SiO2 = Ca2(SiO3)2 =>
2 CaO + 2 SiO2 = Ca2(SiO3)2

CH3CO2H + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
CH3CO2H + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

Potassium + water = potassiumhydroxide + hydrogen =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

B2O3(s) + HF(ac) = BF3(g) + H2O(l) =>
B2O3(s) + 6 HF(ac) = 2 BF3(g) + 3 H2O(l)

CH3HC3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3HC3 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi