WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
LiNO3 = Li2O + NO2 + O2 =>
4 LiNO3 = 2 Li2O + 4 NO2 + O2

KOH + P2O5 = K3PO4 + H2O =>
6 KOH + P2O5 = 2 K3PO4 + 3 H2O

Sodium + chlorine = sodiumchloride =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

Fe + HBr = FeBr + H2 =>
2 Fe + 2 HBr = 2 FeBr + H2

C4H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C4H10O + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

C4H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C4H10O + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

Na + H2So4 = Na2So4 + H2 =>
2 Na + H2So4 = Na2So4 + H2

N2 + Cl2 = NCl3 =>
N2 + 3 Cl2 = 2 NCl3

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

PCl5 + H2O = POCl3 + HCl =>
PCl5 + H2O = POCl3 + 2 HCl

Zn + O2 = ZnO =>
2 Zn + O2 = 2 ZnO

AG + Cl = AGCl =>
AG + Cl = AGCl

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

SO2 + O2 + H2O = H2SO4 =>
2 SO2 + O2 + 2 H2O = 2 H2SO4

C + CO2 = CO =>
C + CO2 = 2 CO

Potassium + chlorine = potassiumchloride =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

AgH + HClO4 = Cl2 + H2O + AgClO4 =>
7 AgH + 9 HClO4 = Cl2 + 8 H2O + 7 AgClO4

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

CH3CH2CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH3CH2CH3(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Cr2O3 + Al = Cr + Al2O3 =>
Cr2O3 + 2 Al = 2 Cr + Al2O3

MGO + C = MG + CO =>
MGO + C = MG + CO

CoCl2*6(H2O) + NH4Cl + H2O2 + NH4OH = [Co(NH3)5Cl]Cl2 + H2O =>
2 CoCl2*6(H2O) + 2 NH4Cl + H2O2 + 8 NH4OH = 2 [Co(NH3)5Cl]Cl2 + 22 H2O

Chlorine + potassiumbromide = potassiumchloride + bromine =>
Cl2 + 2 KBr = 2 KCl + Br2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

NaBH4 + CH2O + H2O = CH3OH + NaH2BO2 =>
NaBH4 + 3 CH2O + 2 H2O = 3 CH3OH + NaH2BO2

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S + NO + H2O =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 3 S + 2 NO + 4 H2O

AgCl + O2 = Ag2O + Cl2 =>
4 AgCl + O2 = 2 Ag2O + 2 Cl2

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

K4FE(CN)6 + KMNO4 + HCL = KCL + FECL3 + MNCL2 + CO2 + NO + H2O =>
K4FE(CN)6 + 51 KMNO4 + 160 HCL = 55 KCL + FECL3 + 51 MNCL2 + 59 CO2 + 6 NO + 80 H2O

CH3CH(OH)CH3 + KMnO4 + H2SO4 = CH3COCH3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 CH3CH(OH)CH3 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 5 CH3COCH3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

PbS + H2O2 = PbSO4 + H2O =>
PbS + 4 H2O2 = PbSO4 + 4 H2O

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

N2H4 + N2O4 = N2 + H2O =>
2 N2H4 + N2O4 = 3 N2 + 4 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

FeCl2 + HNO3 + HCl = FeCl3 + NO + H2O =>
3 FeCl2 + HNO3 + 3 HCl = 3 FeCl3 + NO + 2 H2O

H2SiCl2 + H2O = H8Si4O4 + HCl =>
4 H2SiCl2 + 4 H2O = H8Si4O4 + 8 HCl

H2SiCl2 + H2O = H8Si4O4 + HCl =>
4 H2SiCl2 + 4 H2O = H8Si4O4 + 8 HCl

NA + CL = NACL =>
NA + CL = NACL

H2SO4 + Co(OH)3 = Co2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 Co(OH)3 = Co2(SO4)3 + 6 H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Li(s) + Cl2(g) = LiCl(s) =>
2 Li(s) + Cl2(g) = 2 LiCl(s)

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi