WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

PB(No3)2 + KI = PBI2 + KNo3 =>
PB(No3)2 + 2 KI = PBI2 + 2 KNo3

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

Al + Fe2{+} = Al3{+} + Fe =>
3 Al + Fe2{+} = Al3{+} + 2 Fe

NaC2H3O2 + NaOH = CH4 + Na2CO3 =>
NaC2H3O2 + NaOH = CH4 + Na2CO3

Al + CuSo4 = Cu + Al2(So4)3 =>
2 Al + 3 CuSo4 = 3 Cu + Al2(So4)3

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

H2O + O2 + SO2 = H2SO4 =>
2 H2O + O2 + 2 SO2 = 2 H2SO4

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

Al + CuSO4 = Cu + Al2(SO4)3 =>
2 Al + 3 CuSO4 = 3 Cu + Al2(SO4)3

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

HSiCl3 + H2O = H10Si10O15 + HCl =>
10 HSiCl3 + 15 H2O = H10Si10O15 + 30 HCl

Na + H3PO4 = Na3PO4 + H2 =>
6 Na + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 H2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

HgS + HCl + HNO3 = HgCl2 + S + NO + H2O =>
3 HgS + 6 HCl + 2 HNO3 = 3 HgCl2 + 3 S + 2 NO + 4 H2O

NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + H2O =>
3 NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + 3 H2O

NaOH + H2SO4 = H2O + Na2SO4 =>
2 NaOH + H2SO4 = 2 H2O + Na2SO4

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C7H9 + HNO3 = C7H6(NO2)3 + H2O =>
C7H9 + 3 HNO3 = C7H6(NO2)3 + 3 H2O

C7H9 + HNO3 = C7H6(NO2)3 + H2O =>
C7H9 + 3 HNO3 = C7H6(NO2)3 + 3 H2O

N2(g) + H2(g) = NH3(g) =>
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

PH3 + H2O + CrO4{2-} = P + Cr(OH)4{-} + OH{-} =>
PH3 + H2O + CrO4{2-} = P + Cr(OH)4{-} + OH{-}

PH3 + H2O + CrO4{2-} = P + Cr(OH)4{-} + OH{-} =>
PH3 + H2O + CrO4{2-} = P + Cr(OH)4{-} + OH{-}

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C3H4OH(COOH)3 + NaOH = C3H4OH(COONa)3 + H2O =>
C3H4OH(COOH)3 + 3 NaOH = C3H4OH(COONa)3 + 3 H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Ag2SO4 + NaCl = AgCl + Na2SO4 =>
Ag2SO4 + 2 NaCl = 2 AgCl + Na2SO4

NO2(g) + H2O(l) = HNO2(ac) + HNO3(ac) =>
2 NO2(g) + H2O(l) = HNO2(ac) + HNO3(ac)

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3 =>
NaNO3 + KCl = NaCl + KNO3

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al + HNO3 = Al(NO3)2 + N2O + H2O =>
4 Al + 10 HNO3 = 4 Al(NO3)2 + N2O + 5 H2O

H2O + CO2 = H2CO3 =>
H2O + CO2 = H2CO3

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 + H2 =>
Mg + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + H2

HOCl(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + Cl2(g) =>
HOCl(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + Cl2(g)

Ba(OH){2}8H2O + NH4SCN = Ba(SCN){2} + H2O + NH3 =>
Ba(OH){2}8H2O + NH4SCN = Ba(SCN){2} + H2O + NH3

C5H8O2 + NaH + HCl = C5H12O2 + NaCl =>
C5H8O2 + 2 NaH + 2 HCl = C5H12O2 + 2 NaCl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi