WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
C5H8O2 + NaH + HCl = C5H12O2 + NaCl =>
C5H8O2 + 2 NaH + 2 HCl = C5H12O2 + 2 NaCl

NaNO3 = O2 + NaNO2 =>
2 NaNO3 = O2 + 2 NaNO2

Cu2S + O2 = Cu2 + SO2 =>
Cu2S + O2 = Cu2 + SO2

Cu2S + O2 = Cu2 + SO2 =>
Cu2S + O2 = Cu2 + SO2

Cu2S + O2 = Cu2 + SO2 =>
Cu2S + O2 = Cu2 + SO2

KMnO4 + CH3CHO + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + CH3COOH + H2O =>
2 KMnO4 + 5 CH3CHO + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 CH3COOH + 3 H2O

C6H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H10 + 17 O2 = 12 CO2 + 10 H2O

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

AgClO4 + Na2S = Ag2S + NaClO4 =>
2 AgClO4 + Na2S = Ag2S + 2 NaClO4

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2 H2O

CuS + O2 = CuO + S =>
2 CuS + O2 = 2 CuO + 2 S

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

CuSO4 + KI = CuI + K2SO4 + I2 =>
2 CuSO4 + 4 KI = 2 CuI + 2 K2SO4 + I2

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

H2So4 + BACl2 = BASo4 + HCl =>
H2So4 + BACl2 = BASo4 + 2 HCl

SnO2 + H2 = Sn + H2O =>
SnO2 + 2 H2 = Sn + 2 H2O

SO2 + H2O = H2S + H2SO4 =>
4 SO2 + 4 H2O = H2S + 3 H2SO4

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Fe + O2 = Fe3O4 =>
3 Fe + 2 O2 = Fe3O4

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

MNO4{-} + I{-} + H2O = MNO2 + I2 + OH{-} =>
2 MNO4{-} + 6 I{-} + 4 H2O = 2 MNO2 + 3 I2 + 8 OH{-}

Cl2 + Na2S2O3 + NaOH = NaCl + Na2SO4 + H2O =>
4 Cl2 + Na2S2O3 + 10 NaOH = 8 NaCl + 2 Na2SO4 + 5 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

Al2(SO3)3 + NaOH = Na2SO3 + Al(OH)3 =>
Al2(SO3)3 + 6 NaOH = 3 Na2SO3 + 2 Al(OH)3

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Ca2 + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
Ca2 + 4 H2O = 2 Ca(OH)2 + 2 H2

P4 + F2 = PF3 =>
P4 + 6 F2 = 4 PF3

NH4NO3 + O2 = NO2 + H2O =>
2 NH4NO3 + 3 O2 = 4 NO2 + 4 H2O

NH4NO3 + O2 = NO2 + H2O =>
2 NH4NO3 + 3 O2 = 4 NO2 + 4 H2O

C2H5NSCl + O2 = CO2 + H2O + NO2 + SO2 + Cl2 =>
4 C2H5NSCl + 21 O2 = 8 CO2 + 10 H2O + 4 NO2 + 4 SO2 + 2 Cl2

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

H + O2 = H2O =>
4 H + O2 = 2 H2O

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

CO + Fe2O3 = Fe + CO2 =>
3 CO + Fe2O3 = 2 Fe + 3 CO2

Fe + O = Fe2O3 =>
2 Fe + 3 O = Fe2O3

CH4S + O2 = CO2 + H2O + SO3 =>
2 CH4S + 7 O2 = 2 CO2 + 4 H2O + 2 SO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi