WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
HCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + 2 H2O

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

Cr3 + O2 = Cr2O3 =>
4 Cr3 + 9 O2 = 6 Cr2O3

AgNO3 + Ag + H2SO4 = NO + Ag2SO4 + H2O =>
AgNO3 + 3 Ag + 2 H2SO4 = NO + 2 Ag2SO4 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CACO3 = CAO + CO2 =>
CACO3 = CAO + CO2

Cl2 + K(OH) = KClO3 + KCl + H20 =>
30 Cl2 + 60 K(OH) = 20 KClO3 + 40 KCl + 3 H20

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Cl2 + K(OH) = KCl + KClO3 + H20 =>
30 Cl2 + 60 K(OH) = 40 KCl + 20 KClO3 + 3 H20

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + NaCl =>
CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaCl

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Al2O3 + Fe = Fe3O4 + Al =>
4 Al2O3 + 9 Fe = 3 Fe3O4 + 8 Al

Al(OH)3 + H2CO3 = Al2(CO3)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2CO3 = Al2(CO3)3 + 6 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

Cl2 + K(OH) = KCl + KClO3 + H2O =>
3 Cl2 + 6 K(OH) = 5 KCl + KClO3 + 3 H2O

HC2H3O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
HC2H3O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

HC2H3O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
HC2H3O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

HClO4 + NaOH = NaClO4 + H2O =>
HClO4 + NaOH = NaClO4 + H2O

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S + H2O + NO =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 3 S + 4 H2O + 2 NO

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

KOH + Fe2(SO4)3 = K2SO4 + Fe(OH)3 =>
6 KOH + Fe2(SO4)3 = 3 K2SO4 + 2 Fe(OH)3

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

N + H = NH3 =>
N + 3 H = NH3

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

KClO3 = KCl + O =>
KClO3 = KCl + 3 O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

HNO3 + H = NH2OH + H2O =>
HNO3 + 6 H = NH2OH + 2 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

Zn + H2SO4 = H + ZnSO4 =>
Zn + H2SO4 = 2 H + ZnSO4

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi