WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Ca3N2(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq) + NH3(g) =>
Ca3N2(s) + 6 H2O(l) = 3 Ca(OH)2(aq) + 2 NH3(g)

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Ca3N2(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq) + NH3(g) =>
Ca3N2(s) + 6 H2O(l) = 3 Ca(OH)2(aq) + 2 NH3(g)

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

SiCl4 + H2O = SiO2 + HCl =>
SiCl4 + 2 H2O = SiO2 + 4 HCl

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

Al + Cl = AlCl3 =>
Al + 3 Cl = AlCl3

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

Cu(NO3)2 + NaOH = NaNO3 + Cu(OH)2 =>
Cu(NO3)2 + 2 NaOH = 2 NaNO3 + Cu(OH)2

CO + Fe3O4 = CO2 + Fe =>
4 CO + Fe3O4 = 4 CO2 + 3 Fe

Zn + HCl = ZnCl2H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2H2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Cl2 + HNO3 + MoS2 = HCl + MoO3 + H2SO4 + NO2 =>
7 Cl2 + 22 HNO3 + 2 MoS2 = 14 HCl + 2 MoO3 + 4 H2SO4 + 22 NO2

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

BaBr2 + K2SO4 = KBr + BaSO4 =>
BaBr2 + K2SO4 = 2 KBr + BaSO4

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2 =>
Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2

N2 + O2 + H2O = HNO3 =>
2 N2 + 5 O2 + 2 H2O = 4 HNO3

Be + O = BeO =>
Be + O = BeO

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Be + O2 = BeO =>
2 Be + O2 = 2 BeO

Cu(OH)2 = CuO + H2O =>
Cu(OH)2 = CuO + H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

V2O4 + NH4F + SiO2 + LiOH = LiVSiO4F + NH3 + H2O =>
V2O4 + 2 NH4F + 2 SiO2 + 2 LiOH = 2 LiVSiO4F + 2 NH3 + 2 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

FeCl3 + K3As = KCl + FeAs =>
FeCl3 + K3As = 3 KCl + FeAs

Ba(s) + N2(g) = Ba3N2(s) =>
3 Ba(s) + N2(g) = Ba3N2(s)

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Li3N = Li + N2 =>
2 Li3N = 6 Li + N2

CuO + HCl = CuCl2 + H2O =>
CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O

MgSO4 + Na2S = MgS + Na2SO4 =>
MgSO4 + Na2S = MgS + Na2SO4

S + H2SO4 = SO2 + H2O =>
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi