WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CS2 + NaOH = Na2CS3 + Na2CO3 + H2O =>
3 CS2 + 6 NaOH = 2 Na2CS3 + Na2CO3 + 3 H2O

N + O2 = NO =>
2 N + O2 = 2 NO

SO2 + MnO4 = SO4 + Mn =>
2 SO2 + MnO4 = 2 SO4 + Mn

ZnO + H2Co3 = ZnCo3 + H2O =>
ZnO + H2Co3 = ZnCo3 + H2O

CdCO3 = CdO + CO2 =>
CdCO3 = CdO + CO2

H2SiF6 + NaCl = Na2SiF6 + HCl =>
H2SiF6 + 2 NaCl = Na2SiF6 + 2 HCl

CaO(c) + P2O5(c) = Ca3(PO4)2 =>
3 CaO(c) + P2O5(c) = Ca3(PO4)2

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Pb(NO3)2 + (NH4)2SO4 = PbSO4 + NH4NO3 =>
Pb(NO3)2 + (NH4)2SO4 = PbSO4 + 2 NH4NO3

Zn(OH)2 + H2CO3 = ZnCO3 + H2O =>
Zn(OH)2 + H2CO3 = ZnCO3 + 2 H2O

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

C7H8 + NO3{-} + H{+} = CO2 + N2 + H2O =>
5 C7H8 + 36 NO3{-} + 36 H{+} = 35 CO2 + 18 N2 + 38 H2O

H2O + Na = Na(OH) + H2 =>
2 H2O + 2 Na = 2 Na(OH) + H2

NH4(NO3)*5Ca(NO3)2*20H2O + KCl = KNO3 + NH4Cl + CaCl2 + H2O =>
NH4(NO3)*5Ca(NO3)2*20H2O + 11 KCl = 11 KNO3 + NH4Cl + 5 CaCl2 + 20 H2O

NH4(NO3)*5Ca(NO3)2*20H2O + KCl = KNO3 + NH4Cl + CaCl2 + H2O =>
NH4(NO3)*5Ca(NO3)2*20H2O + 11 KCl = 11 KNO3 + NH4Cl + 5 CaCl2 + 20 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

F2 + KBr = KF + Br2 =>
F2 + 2 KBr = 2 KF + Br2

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

C12H22O11(s)(sucrose) = C(s) + H2O(l) =>
C12H22O11(s)(sucrose) = 12 C(s) + 11 H2O(l)

KMnO4 + HCi = KCi + MnCi2 + Ci2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCi = 2 KCi + 2 MnCi2 + 5 Ci2 + 8 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

P4(s) + H2(g) = PH3(g) =>
P4(s) + 6 H2(g) = 4 PH3(g)

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe2(s) + MnO4{-}(aq) + H2O(l) = MnO2(s) + Fe(OH)4(s) + OH{-}(aq) =>
3 Fe2(s) + 8 MnO4{-}(aq) + 16 H2O(l) = 8 MnO2(s) + 6 Fe(OH)4(s) + 8 OH{-}(aq)

Mg + Fe2O3 = Fe + MgO =>
3 Mg + Fe2O3 = 2 Fe + 3 MgO

Fe(s) + MnO4{-}(aq) + H2O(l) = MnO2(s) + Fe(OH)4(s) + OH{-}(aq) =>
3 Fe(s) + 4 MnO4{-}(aq) + 8 H2O(l) = 4 MnO2(s) + 3 Fe(OH)4(s) + 4 OH{-}(aq)

NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr =>
NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr

C6H5CHO + Cr2O7{2-} + H{+} = C6H5COOH + Cr{3+} + H2O =>
3 C6H5CHO + Cr2O7{2-} + 8 H{+} = 3 C6H5COOH + 2 Cr{3+} + 4 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

SiO2 + C = SiC + CO =>
SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO

Al + KOH + As2O3 = KAlO2 + AsH + H2O =>
8 Al + 8 KOH + 3 As2O3 = 8 KAlO2 + 6 AsH + H2O

Ag2 + S8 = Ag2S =>
8 Ag2 + S8 = 8 Ag2S

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

KOH + SO2 + KMnO4 = K2SO4 + MnO2 + H2O =>
4 KOH + 3 SO2 + 2 KMnO4 = 3 K2SO4 + 2 MnO2 + 2 H2O

FeO + H = Fe + H2O =>
FeO + 2 H = Fe + H2O

Ag2 + S8 = Ag2S =>
8 Ag2 + S8 = 8 Ag2S

Na2C2O4 + CaCl2 = Ca2C2O4 + Na2Cl4 =>
Na2C2O4 + 2 CaCl2 = Ca2C2O4 + Na2Cl4

H2O3 = H2O + O2 =>
H2O3 = H2O + O2

Bi2O3 + WO3 = Bi2W2O9 =>
Bi2O3 + 2 WO3 = Bi2W2O9

CH3CH2OH + [O] = CH3COOH + H2O =>
CH3CH2OH + 2 [O] = CH3COOH + H2O

Ca(OH)2 + H3Po4 = Ca3(Po4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3Po4 = Ca3(Po4)2 + 6 H2O

P4 + H2O = HPO3 + PH3*H =>
9 P4 + 48 H2O = 16 HPO3 + 20 PH3*H

Cl + H2O = ClOH + H2 =>
2 Cl + 2 H2O = 2 ClOH + H2

KCrO2 + KClO + KOH = K2CrO4 + KCl + H2O =>
2 KCrO2 + 3 KClO + 2 KOH = 2 K2CrO4 + 3 KCl + H2O

K2 + H2O = K2OH + H2 =>
2 K2 + 2 H2O = 2 K2OH + H2

HClo4 + Ca(OH)2 = Ca(Clo4)2 + H2O =>
2 HClo4 + Ca(OH)2 = Ca(Clo4)2 + 2 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

(NH4)2Co3 = NH3 + H20 + Co2 =>
10 (NH4)2Co3 = 20 NH3 + H20 + 15 Co2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi