WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

MgCl2 = Mg + Cl2 =>
MgCl2 = Mg + Cl2

C10H16O + CHCl3 = CHCl2 + CO2 + H2 =>
4 C10H16O + 76 CHCl3 = 114 CHCl2 + 2 CO2 + 13 H2

Ag + H2SO4 = Ag2SO4 + SO2 + H2O =>
2 Ag + 2 H2SO4 = Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O

Mg(OH)2 + H3PO4 = H2O + Mg3(PO4)2 =>
3 Mg(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Mg3(PO4)2

CuO + HCl = H2O + CuCl2 =>
CuO + 2 HCl = H2O + CuCl2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

PbCl2 + Na2SO4 = PbSO4 + NaCl =>
PbCl2 + Na2SO4 = PbSO4 + 2 NaCl

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + HNO3 =>
Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2 HNO3

NH3 + CH4 + O2 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 2 CH4 + 3 O2 = 2 HCN + 6 H2O

I2 + H2O2 = HIO3 + H20 =>
5 I2 + 15 H2O2 = 10 HIO3 + H20

I2O5 + CO = I2 + CO2 =>
I2O5 + 5 CO = I2 + 5 CO2

I2 + H2O2 = HIO3 + H2O =>
I2 + 5 H2O2 = 2 HIO3 + 4 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Fe(ClO3)3(s) = FeCl3(s) + O2(g) =>
2 Fe(ClO3)3(s) = 2 FeCl3(s) + 9 O2(g)

Fe(ClO3)3(s) = FeCl3(s) + O2(g) =>
2 Fe(ClO3)3(s) = 2 FeCl3(s) + 9 O2(g)

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

Mg2 + CuSo4 = MgSo4 + Cu =>
Mg2 + 2 CuSo4 = 2 MgSo4 + 2 Cu

Zn(s) + HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g) =>
Zn(s) + 2 HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g)

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 = MnSO4 + Sn(SO4)2 + H2O + KSO4 =>
KMnO4 + 2 SnSO4 + 4 H2SO4 = MnSO4 + 2 Sn(SO4)2 + 4 H2O + KSO4

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Br2 + LiOH = LiBr + LiBrO2 + H2O =>
2 Br2 + 4 LiOH = 3 LiBr + LiBrO2 + 2 H2O

S8 + O2 = SO3 =>
S8 + 12 O2 = 8 SO3

KMnO4 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 + KCl =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2 + 2 KCl

L2 + HNO3 = HLO3 + NO2 + H2O =>
L2 + 10 HNO3 = 2 HLO3 + 10 NO2 + 4 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

C7H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H14 + 21 O2 = 14 CO2 + 14 H2O

CH3OH + NH3 = NH3CH3OH =>
CH3OH + NH3 = NH3CH3OH

H3PO4 + NaBr = HBr + Na3PO4 =>
H3PO4 + 3 NaBr = 3 HBr + Na3PO4

Ba(ClO3)2 = BaCl2 + O2 =>
Ba(ClO3)2 = BaCl2 + 3 O2

SiCl4 + Si = Si2Cl6 =>
3 SiCl4 + Si = 2 Si2Cl6

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 = MnSO4 + Sn(SO4)2 + H2O + K2SO4 =>
2 KMnO4 + 5 SnSO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Sn(SO4)2 + 8 H2O + K2SO4

Br2 + LiOH = LiBr + LiBrO2 + H2O =>
2 Br2 + 4 LiOH = 3 LiBr + LiBrO2 + 2 H2O

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CrCl3 + AgNO3 = Cr(NO3)3 + AgCl =>
CrCl3 + 3 AgNO3 = Cr(NO3)3 + 3 AgCl

CH3OH + NH3 = N(CH3)3 + H2O =>
3 CH3OH + NH3 = N(CH3)3 + 3 H2O

Pb + O2 + H2O = Pb(OH)2 =>
2 Pb + O2 + 2 H2O = 2 Pb(OH)2

K2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 K2SO3 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 3 H2O

Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2 =>
Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2

Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2 =>
Ba(HCO3)2 = BaCO3 + H2O + CO2

Al2S3 + H2O = Al(OH)3 + H2S =>
Al2S3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2S

FeCr2O7 + K2CO3 + O2 = K2CrO4 + Fe2O3 + CO2 =>
4 FeCr2O7 + 8 K2CO3 + O2 = 8 K2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

NaCl(aq) + KBr(aq) = KCl(aq) + NaBr(aq) =>
NaCl(aq) + KBr(aq) = KCl(aq) + NaBr(aq)

Fe2O3(s) + CO(g) = Fe(s) + CO2(g) =>
Fe2O3(s) + 3 CO(g) = 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

KMNO4 + HCl = MNCl2 + Cl2 + H2O + KCl =>
2 KMNO4 + 16 HCl = 2 MNCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O + 2 KCl

NH4OH + H2S = H3O + NH4S =>
NH4OH + H2S = H3O + NH4S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi