WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Mg + HC = MgC2 + H2 =>
Mg + 2 HC = MgC2 + H2

Na2CO3 + H3PO4 = Na3PO4 + CO2 + H2O =>
3 Na2CO3 + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 CO2 + 3 H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

KMnO4 + HCl = MnCl2 + H2O + KCl + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 8 H2O + 2 KCl + 5 Cl2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

Ca3(PO4)2 + HCl = CaCl2 + CaHPO4 =>
Ca3(PO4)2 + 2 HCl = CaCl2 + 2 CaHPO4

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe2 + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe2 + 4 HCl = 2 FeCl2 + 2 H2

Ca3(PO4)2 + HCl = CaCl2 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 4 HCl = 2 CaCl2 + Ca(H2PO4)2

HBrO + H2O = BrO + H3O =>
HBrO + H2O = BrO + H3O

Na + H2O = H2Na + O =>
Na + H2O = H2Na + O

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Al + CrO3 = Al2O3 + Cr =>
2 Al + CrO3 = Al2O3 + Cr

K2Cr2O7 + SNCl2 + HCl = CrCl3 + SNCl4 + KCl + H2O =>
K2Cr2O7 + 3 SNCl2 + 14 HCl = 2 CrCl3 + 3 SNCl4 + 2 KCl + 7 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NH4ClO4 + Al = Al2O3 + N2 + HCl + H2O =>
6 NH4ClO4 + 10 Al = 5 Al2O3 + 3 N2 + 6 HCl + 9 H2O

Ca3(PO4)2 + HCl = CaCl2 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 4 HCl = 2 CaCl2 + Ca(H2PO4)2

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + H2O =>
Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 H2O

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

HClO3 + Mg(OH)2 = H2O + Mg(ClO3)2 =>
2 HClO3 + Mg(OH)2 = 2 H2O + Mg(ClO3)2

K2Cr2O7 + HCl = CrCl + KCl + Cl2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 CrCl + 2 KCl + 5 Cl2 + 7 H2O

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
5 K4Fe(CN)6 + 64 KMnO4 + 163 H2SO4 = 84 KHSO4 + 5 Fe(SO4)3 + 64 MnSO4 + 30 HNO3 + 30 CO2 + 106 H2O

P4 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H20 =>
5 P4 + 80 HNO3 = 20 H3PO4 + 80 NO2 + H20

P4 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H20 =>
5 P4 + 80 HNO3 = 20 H3PO4 + 80 NO2 + H20

P4 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O =>
P4 + 20 HNO3 = 4 H3PO4 + 20 NO2 + 4 H2O

P4 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O =>
P4 + 20 HNO3 = 4 H3PO4 + 20 NO2 + 4 H2O

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

Hg + H2SO4 = HgSO4 + H2O + SO2 =>
Hg + 2 H2SO4 = HgSO4 + 2 H2O + SO2

MNO4{-} + I{-} + H2O = MNO2 + IO3{-}​ + OH{-} =>
2 MNO4{-} + I{-} + H2O = 2 MNO2 + IO3{-}​ + 2 OH{-}

HCl + NH3 = NH4 + Cl2 =>
2 HCl + 2 NH3 = 2 NH4 + Cl2

CACO3 + H2SO4 = CASO4 + H2O + CO2 =>
CACO3 + H2SO4 = CASO4 + H2O + CO2

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

C3H5N3O9 = CO2 + H20 + N2 + O2 =>
4 C3H5N3O9 = 12 CO2 + H20 + 6 N2 + 6 O2

K + H3AsO4 = K3AsO4 + H2 =>
6 K + 2 H3AsO4 = 2 K3AsO4 + 3 H2

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

KMnO4 + KCl + H2O = Cl2 + MnO2 + KOH =>
2 KMnO4 + 6 KCl + 4 H2O = 3 Cl2 + 2 MnO2 + 8 KOH

NH4NO2 = nitrogen + water =>
NH4NO2 = N2 + 2 H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

(NH4)2Co3 = NH3 + H20 + Co2 =>
10 (NH4)2Co3 = 20 NH3 + H20 + 15 Co2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi