WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

KBr + Cl2 = KCl + Br2 =>
2 KBr + Cl2 = 2 KCl + Br2

N2O4 + O2 = N2O5 =>
2 N2O4 + O2 = 2 N2O5

CH3CH3(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 CH3CH3(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

KAlSi3O8 + CaCl2 + CaCO3 = CaSiO3 + Ca(AlO2)2 + CO2 + KCl =>
2 KAlSi3O8 + CaCl2 + 6 CaCO3 = 6 CaSiO3 + Ca(AlO2)2 + 6 CO2 + 2 KCl

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

S2F2 = SF4 + S8 =>
16 S2F2 = 8 SF4 + 3 S8

H2S + HNO3 = H2SO4 + H2O + NO =>
3 H2S + 8 HNO3 = 3 H2SO4 + 4 H2O + 8 NO

H2O + CO2 = C6H14 + O2 =>
14 H2O + 12 CO2 = 2 C6H14 + 19 O2

Fe2(SO4)3 + KSCN = K3Fe(SCN)6 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 12 KSCN = 2 K3Fe(SCN)6 + 3 K2SO4

Pb(OH)2 + HCl = H2O + PbCl2 =>
Pb(OH)2 + 2 HCl = 2 H2O + PbCl2

NH3 + O2 = H2O + NO =>
4 NH3 + 5 O2 = 6 H2O + 4 NO

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

NaOCl + KI + H2O = NaCl + I2 + KOH =>
NaOCl + 2 KI + H2O = NaCl + I2 + 2 KOH

P4(s) + NaOH(aq) + H2O(l) = PH3(g) + Na2HPO3(aq) =>
P4(s) + 4 NaOH(aq) + 2 H2O(l) = 2 PH3(g) + 2 Na2HPO3(aq)

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + NaCl = AgClNaNO3 =>
AgNO3 + NaCl = AgClNaNO3

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 =>
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

HCl(aq) + HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) = CaCl + H2O + NO3 =>
HCl(aq) + HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) = CaCl + 2 H2O + NO3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2 =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

Al(OH)3 + H2So4 = Al2(So4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 6 H2O

S2F2 + H2O = SO2 + S8 + HF =>
16 S2F2 + 16 H2O = 8 SO2 + 3 S8 + 32 HF

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

Cl2O7 + Al(OH)3 = AlCl3O12 + H2O =>
3 Cl2O7 + 2 Al(OH)3 = 2 AlCl3O12 + 3 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

ReCl5 + SbCl3 = ReCl4 + SbCl5 =>
2 ReCl5 + SbCl3 = 2 ReCl4 + SbCl5

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

S2F2 + NaOH = Na2SO3 + S8 + NaF + H2O =>
16 S2F2 + 48 NaOH = 8 Na2SO3 + 3 S8 + 32 NaF + 24 H2O

C + H2O = CO + H2 =>
C + H2O = CO + H2

lithiumchloride = chlorine + lithium =>
2 LiCl = Cl2 + 2 Li

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Mg(s) + HCl(aq) = H2(g) + MgCl2(aq) =>
Mg(s) + 2 HCl(aq) = H2(g) + MgCl2(aq)

C + H2O = CO + H2 =>
C + H2O = CO + H2

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

CH3CH2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2CH3 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

H3PO4 = P4O10 + H2O =>
4 H3PO4 = P4O10 + 6 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Nitrogenmonoxide + oxygen = nitrogendioxide =>
2 NO + O2 = 2 NO2

CH3COH + KMnO4 + H2SO4 = CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
5 CH3COH + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 5 CH3COOH + K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi