WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C14H10O4Zn + (C3H6)8 + C36H70O4Zn + C2F4 + ZnO = (C55H86O9)Zn3F4 =>
8 C14H10O4Zn + (C3H6)8 + 8 C36H70O4Zn + 8 C2F4 + 8 ZnO = 8 (C55H86O9)Zn3F4

Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + KNO3 =>
Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + 2 KNO3

Mn + O2 = Mn2O5 =>
4 Mn + 5 O2 = 2 Mn2O5

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

K2C2O4 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + HCOOH =>
K2C2O4 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + HCOOH

AgNO3 = Ag + N + O =>
AgNO3 = Ag + N + 3 O

(CH3(CH2)2CH3) + (O2) = (CO2) + (H2O) =>
2 (CH3(CH2)2CH3) + 13 (O2) = 8 (CO2) + 10 (H2O)

LiHCO3(s) = Li2O(s) + H2O(s) + CO2(g) =>
2 LiHCO3(s) = Li2O(s) + H2O(s) + 2 CO2(g)

PbS + H2O2 = PbSO4 + H2O =>
PbS + 4 H2O2 = PbSO4 + 4 H2O

Rb + H2O = RbOH + H2 =>
2 Rb + 2 H2O = 2 RbOH + H2

P2O3 + H2O = H3PO3 =>
P2O3 + 3 H2O = 2 H3PO3

NaCl = Na + Cl =>
NaCl = Na + Cl

Al2(SO4)3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

Br2 = Br =>
Br2 = 2 Br

C6H10O + O2 = CO2 + H2O =>
C6H10O + 8 O2 = 6 CO2 + 5 H2O

C2H6 + O2 = CO + H2O =>
2 C2H6 + 5 O2 = 4 CO + 6 H2O

BaO2 + H2SO4 = H2O2 + BaSO4 =>
BaO2 + H2SO4 = H2O2 + BaSO4

Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 = Fe2SO4 + H2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 4 H2O + 2 SO2 = Fe2SO4 + 4 H2SO4

CH4 + O2 = CO + H2O =>
2 CH4 + 3 O2 = 2 CO + 4 H2O

PbS + H2O2 = PbSO4 + H2O =>
PbS + 4 H2O2 = PbSO4 + 4 H2O

C8H10 + O2 = C8H6O4 + H2O =>
C8H10 + 3 O2 = C8H6O4 + 2 H2O

C8H10 + O2 = C8H6O4 + H2O =>
C8H10 + 3 O2 = C8H6O4 + 2 H2O

C8H10 + O2 = C8H6O4 + H2O =>
C8H10 + 3 O2 = C8H6O4 + 2 H2O

FeCl3(aq) + KSCN(aq) = Fe(SCN)3(aq) + KCl(aq) =>
FeCl3(aq) + 3 KSCN(aq) = Fe(SCN)3(aq) + 3 KCl(aq)

Mg + Cl2 = MgCl2 =>
Mg + Cl2 = MgCl2

(CH3(CH2)2CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3(CH2)2CH3) + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C8H10 + O2 = C8H6O4 + H2O =>
C8H10 + 3 O2 = C8H6O4 + 2 H2O

Na(s) + O2(g) = Na2O2(s) =>
2 Na(s) + O2(g) = Na2O2(s)

KOH = K2O + H2O =>
2 KOH = K2O + H2O

Cr2O7{-2} + Fe{2} + H2O = Cr{3} + Fe{3} + OH{-} =>
Cr2O7{-2} + 6 Fe{2} + 7 H2O = 2 Cr{3} + 6 Fe{3} + 14 OH{-}

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

Al(NO3)3 + CaS = Al2S3 + Ca(NO3)2 =>
2 Al(NO3)3 + 3 CaS = Al2S3 + 3 Ca(NO3)2

NH4ClO4 = Cl2 + O2 + H2O + N2 =>
2 NH4ClO4 = Cl2 + 2 O2 + 4 H2O + N2

Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + H2 =>
Al + 3 H2SO4 = Al(SO4)3 + 3 H2

Mo2O5 + H2O = Mo(OH)5 =>
Mo2O5 + 5 H2O = 2 Mo(OH)5

Na2SO3 + O2 = Na2SO4 =>
2 Na2SO3 + O2 = 2 Na2SO4

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

PbCO3 = PbO + CO2 =>
PbCO3 = PbO + CO2

Fe + P4 = Fe3P2 =>
6 Fe + P4 = 2 Fe3P2

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

Li + N2 = Li3N =>
6 Li + N2 = 2 Li3N

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Na + CO2 = Na2O + C =>
4 Na + CO2 = 2 Na2O + C

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr =>
KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr =>
KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr

Mn + O2 = Mn2O7 =>
4 Mn + 7 O2 = 2 Mn2O7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi