WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
MgO + HCl = MgCl2 + H2O =>
MgO + 2 HCl = MgCl2 + H2O

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

FeO + Al = Fe + Al2O3 =>
3 FeO + 2 Al = 3 Fe + Al2O3

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

FeO + Al = Fe2 + Al2O3 =>
6 FeO + 4 Al = 3 Fe2 + 2 Al2O3

Y + Mn + Ga + Sn = Y10Mn54Ga6Sn210 =>
10 Y + 54 Mn + 6 Ga + 210 Sn = Y10Mn54Ga6Sn210

H2O2 + MnO2 = H2OMn2 + O =>
H2O2 + 2 MnO2 = H2OMn2 + 5 O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

AgI + Fe2(CO3)3 = FeI3 + Ag2CO3 =>
6 AgI + Fe2(CO3)3 = 2 FeI3 + 3 Ag2CO3

C38H76N2O2 + NHO2 = N + C18H36O2 + H2O =>
27 C38H76N2O2 + 40 NHO2 = 94 N + 57 C18H36O2 + 20 H2O

P4(s) + Cl2(g) = PCl5(g) =>
P4(s) + 10 Cl2(g) = 4 PCl5(g)

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

PH3 = P + H2 =>
2 PH3 = 2 P + 3 H2

C2H5OH + Na = C2H5ONa + H2 =>
2 C2H5OH + 2 Na = 2 C2H5ONa + H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Ca + Cl2 = CaCl2 =>
Ca + Cl2 = CaCl2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Ca + Cl2 = CaCl2 =>
Ca + Cl2 = CaCl2

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

PH3 = P4 + H2 =>
4 PH3 = P4 + 6 H2

H2S + Br2 + H2O = H2SO4 + HBr =>
H2S + 4 Br2 + 4 H2O = H2SO4 + 8 HBr

PH3 = P + H2 =>
2 PH3 = 2 P + 3 H2

BAO + H2O = BA(OH)2 =>
BAO + H2O = BA(OH)2

CuO2H2 = CuO + H2O =>
CuO2H2 = CuO + H2O

Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + H2O =>
Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2 H2O

CaCl2 = Ca + Cl2 =>
CaCl2 = Ca + Cl2

Fe2O3 = Fe3O4 + O2 =>
6 Fe2O3 = 4 Fe3O4 + O2

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

CH3Br + NaOH = CH3OH + NaBr =>
CH3Br + NaOH = CH3OH + NaBr

Ba + H2 = BaH =>
2 Ba + H2 = 2 BaH

AgCl + NH4OH = Ag(NH3)2Cl + H2O =>
AgCl + 2 NH4OH = Ag(NH3)2Cl + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Cl2 + NaBr = NaCl + Br2 =>
Cl2 + 2 NaBr = 2 NaCl + Br2

C8H19N + O2 = CO2 + H2O + NO2 =>
4 C8H19N + 55 O2 = 32 CO2 + 38 H2O + 4 NO2

Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + H2O =>
Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2 H2O

Mg + NH4Cl = MgCl2 + NH4 =>
Mg + 2 NH4Cl = MgCl2 + 2 NH4

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + H2O =>
2 LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2 H2O

Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + H2O =>
Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2 H2O

C12H22O11 + CH4N2O + C6H6 + H2O = C31H42N2O6 =>
C12H22O11 + 6 CH4N2O + 28 C6H6 + 19 H2O = 6 C31H42N2O6

CuSO4 + Al = AlSO4 + Cu =>
CuSO4 + Al = AlSO4 + Cu

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O =>
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O

K + MgBr2 = KBr + Mg =>
2 K + MgBr2 = 2 KBr + Mg

SiO2 + Ca3(PO4)2 = P2O5 + CaSiO3 =>
3 SiO2 + Ca3(PO4)2 = P2O5 + 3 CaSiO3

C12H22O11 + CH4N2O + C6H6 = C31H42N2O6 + O2 =>
8 C12H22O11 + 10 CH4N2O + 34 C6H6 = 10 C31H42N2O6 + 19 O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi