WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

SiO2 + C = SiO + CO =>
SiO2 + C = SiO + CO

CaCO3 + C = CaO + CO =>
CaCO3 + C = CaO + 2 CO

Bi(NO3)3 + NaOH = Bi(OH)3 + NaNO3 =>
Bi(NO3)3 + 3 NaOH = Bi(OH)3 + 3 NaNO3

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

KMnO4 + CaC2O4 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + CaSO4 + CO2 + H2O =>
2 KMnO4 + 5 CaC2O4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 CaSO4 + 10 CO2 + 8 H2O

NaCl + H2O = NaOH + Cl2 + H2 =>
2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + Cl2 + H2

CaCO3 + C = CaO + CO =>
CaCO3 + C = CaO + 2 CO

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

NaCl + H2O = NaOH + Cl2 + H2 =>
2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + Cl2 + H2

KClO3 + P4 = P4O10 + KCl =>
10 KClO3 + 3 P4 = 3 P4O10 + 10 KCl

HCH2ClCO2 + OH = CH2ClCO2 + H2O =>
HCH2ClCO2 + OH = CH2ClCO2 + H2O

BaCO3 + C = BaO + CO =>
BaCO3 + C = BaO + 2 CO

Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O + H2C2O4 + K2C2O4 + H2O2 = K6Fe2(C2O4)6*6H2O + (NH4)2SO4 + H2SO4 + H2O =>
2 Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O + 3 H2C2O4 + 3 K2C2O4 + H2O2 = K6Fe2(C2O4)6*6H2O + 2 (NH4)2SO4 + 2 H2SO4 + 8 H2O

CaCO3 + C = CaO + CO =>
CaCO3 + C = CaO + 2 CO

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

Al2O3 + Fe = Fe3O4 + Al =>
4 Al2O3 + 9 Fe = 3 Fe3O4 + 8 Al

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

PH3 + Cu(OH)2 = P4 + H2O + Cu =>
4 PH3 + 6 Cu(OH)2 = P4 + 12 H2O + 6 Cu

NH4 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
4 NH4 + 7 O2 + 4 CH4 = 4 HCN + 14 H2O

Fe2O3 + Al = Fe + Al2O3 =>
Fe2O3 + 2 Al = 2 Fe + Al2O3

PH3 = P + H2 =>
2 PH3 = 2 P + 3 H2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Zn(s) + HNO3(aq) = Zn(NO3) + H2(g) =>
2 Zn(s) + 2 HNO3(aq) = 2 Zn(NO3) + H2(g)

CO2 + H2 = CH4 + H2O =>
CO2 + 4 H2 = CH4 + 2 H2O

HGS + CAO = HG + CASO4 + CAS =>
4 HGS + 4 CAO = 4 HG + CASO4 + 3 CAS

H20 + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
3 H20 + 30 CO2 = 5 C6H12O6 + 15 O2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C12H22O11 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C12H22O11 + 65 O2 = 120 CO2 + 11 H20

C12H22O11 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C12H22O11 + 65 O2 = 120 CO2 + 11 H20

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3) + NO2 + H2O =>
Zn + 2 HNO3 = Zn(NO3) + NO2 + H2O

P4(s) + NaOH(aq) + H2O(l) = PH3(g) + Na2HPO3(aq) =>
P4(s) + 4 NaOH(aq) + 2 H2O(l) = 2 PH3(g) + 2 Na2HPO3(aq)

CUO + HCl = CUCl2 + H2O =>
CUO + 2 HCl = CUCl2 + H2O

Na + CuCl2 = NaCl2 + Cu =>
Na + CuCl2 = NaCl2 + Cu

NH3 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
2 NH3 + 3 O2 + 2 CH4 = 2 HCN + 6 H2O

NH2 + O2 + CH4 = HCN + H2O =>
4 NH2 + 5 O2 + 4 CH4 = 4 HCN + 10 H2O

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

CaO2 + HCl = CaCl2 + H2O + O2 =>
2 CaO2 + 4 HCl = 2 CaCl2 + 2 H2O + O2

N2H4 + H2O2 = N2 + H2O =>
N2H4 + 2 H2O2 = N2 + 4 H2O

MnO2 + Al = Mn + Al2O3 =>
3 MnO2 + 4 Al = 3 Mn + 2 Al2O3

Al + Fe3O4 = Al2O3 + Fe =>
8 Al + 3 Fe3O4 = 4 Al2O3 + 9 Fe

C12H22O11 + CH4N2O + C6H6 = C31H42N2O6 + O2 =>
8 C12H22O11 + 10 CH4N2O + 34 C6H6 = 10 C31H42N2O6 + 19 O2

Si4H10 + O2 = SiO2 + H20 =>
2 Si4H10 + 8 O2 = 8 SiO2 + H20

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + H2O =>
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi