WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Fe2(SO4)2 + KOH = K2SO4 + Fe(OH)2 =>
Fe2(SO4)2 + 4 KOH = 2 K2SO4 + 2 Fe(OH)2

MgCl2 + NAOH = Mg(OH)2 + NACl =>
MgCl2 + 2 NAOH = Mg(OH)2 + 2 NACl

KCl + MnO2 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O =>
2 KCl + MnO2 + 2 H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O

Mg(OH)2 + HBr = MgBr2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HBr = MgBr2 + 2 H2O

ZnSO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + Zn(NO3)2 =>
ZnSO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + Zn(NO3)2

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

V02 + + V + + H + VO + + H20 =>
V02 = 2 V

Cl2(g) + I{-}(aq) = I2(s) + Cl{-}(aq) =>
Cl2(g) + 2 I{-}(aq) = I2(s) + 2 Cl{-}(aq)

Pb(NO3)2 = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2 = 2 PbO + 4 NO2 + O2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl =>
NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

KCl + AgClO = AgCl + KClO =>
KCl + AgClO = AgCl + KClO

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

SrBr2 + (NH4)2CO3 = SrCO3 + NH4Br =>
SrBr2 + (NH4)2CO3 = SrCO3 + 2 NH4Br

K2HPO3 + Br2 + NaOH = K2NaPO4 + NaBr + H2O =>
K2HPO3 + Br2 + 3 NaOH = K2NaPO4 + 2 NaBr + 2 H2O

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

CrCl3 + NH3 + H2O = NH4Cl + Cr(OH)3 =>
CrCl3 + 3 NH3 + 3 H2O = 3 NH4Cl + Cr(OH)3

Fe2(C2O4)3 = FeC2O4 + CO2 =>
Fe2(C2O4)3 = 2 FeC2O4 + 2 CO2

KI2 + HgNO3 = HgI2 + KNO3 =>
KI2 + HgNO3 = HgI2 + KNO3

MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

C9H20 + O2 = CO2 + H20 =>
C9H20 + 9 O2 = 9 CO2 + H20

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C6H8O7 + KOH = K3C6H5O7 + H2O =>
C6H8O7 + 3 KOH = K3C6H5O7 + 3 H2O

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

AlPO4 + HCl = AlCl3 + H3PO4 =>
AlPO4 + 3 HCl = AlCl3 + H3PO4

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

SO = S2O + SO2 =>
3 SO = S2O + SO2

CoBr3 + CaSO4 = CaBr2 + Co2(SO4)3 =>
2 CoBr3 + 3 CaSO4 = 3 CaBr2 + Co2(SO4)3

SO4{2-} + BaCl2 = BaSO4 + Cl{-} =>
SO4{2-} + BaCl2 = BaSO4 + 2 Cl{-}

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

HNO2 = HNO3 + NO + H20 =>
40 HNO2 = 20 HNO3 + 20 NO + H20

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

HNO2 = HNO3 + NO + H20 =>
40 HNO2 = 20 HNO3 + 20 NO + H20

NaCN + CuCO3 = Na2CO3 + Cu(CN)2 =>
2 NaCN + CuCO3 = Na2CO3 + Cu(CN)2

K2CO3 + MnSO4 = MnCO3 + K2SO4 =>
K2CO3 + MnSO4 = MnCO3 + K2SO4

HNO2 = HNO3 + NO + H2O =>
3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O

LIOH + HCN = LICN + H2O =>
LIOH + HCN = LICN + H2O

BaO + HOCl = BaCl2 + O2 + H2O =>
BaO + 2 HOCl = BaCl2 + O2 + H2O

AB6 + C3B5 = AC8B14 + B2 =>
3 AB6 + 8 C3B5 = 3 AC8B14 + 8 B2

NaOH + Ca3(PO4)2 = Na3PO4 + Ca(OH)2 =>
6 NaOH + Ca3(PO4)2 = 2 Na3PO4 + 3 Ca(OH)2

[Fe(H2O)6] + CO3 = Fe(OH)3(H2O)3 + CO2 + H2O =>
2[Fe(H2O)6] + 3 CO3 = 2 Fe(OH)3(H2O)3 + 3 CO2 + 3 H2O

Ca(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CO + CaSiO3 =>
2 Ca(PO4)2 + 2 SiO2 + 14 C = P4 + 14 CO + 2 CaSiO3

Ca(s) + H2O(l) = H2(g) + Ca(OH)2(s) =>
Ca(s) + 2 H2O(l) = H2(g) + Ca(OH)2(s)

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr =>
KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi