WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
F2 + CuCl2 = CuF2 + Cl2 =>
F2 + CuCl2 = CuF2 + Cl2

HNO3 + HBr = Br2 + NO + H2O =>
2 HNO3 + 6 HBr = 3 Br2 + 2 NO + 4 H2O

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

Al + NO3{-} + OH{-} + H2O = Al(OH)6{-} + NH3 =>
8 Al + 5 NO3{-} + 3 OH{-} + 30 H2O = 8 Al(OH)6{-} + 5 NH3

CO2 + H2O = C6H12O2 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O2 + 8 O2

NaI + Pb(NO3)2 = PbI2 + NaNO3 =>
2 NaI + Pb(NO3)2 = PbI2 + 2 NaNO3

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

CH3(CH2)3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)3CH3 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NH4 + O2 = NO + H2O =>
2 NH4 + 3 O2 = 2 NO + 4 H2O

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
C + 4 HNO3 = CO2 + 4 NO2 + 2 H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 H2O

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

HCHO + Ag2O = HCOOH + Ag =>
HCHO + Ag2O = HCOOH + 2 Ag

H2O(l) = H2(g) + O2(g) =>
2 H2O(l) = 2 H2(g) + O2(g)

MNO2 + HBr = MNBr2 + Br2 + H2O =>
MNO2 + 4 HBr = MNBr2 + Br2 + 2 H2O

H2SO4 + NaI = SO2 + H2O + Na2SO4 + I2 =>
2 H2SO4 + 2 NaI = SO2 + 2 H2O + Na2SO4 + I2

P4S3(s) + O2(g) = P4O10(s) + SO2(g) =>
P4S3(s) + 8 O2(g) = P4O10(s) + 3 SO2(g)

Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 =>
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

C4H8O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H8O + 11 O2 = 8 CO2 + 8 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 =>
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

HCl(aq) + NaHCO3(s) = NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) =>
HCl(aq) + NaHCO3(s) = NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 =>
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 =>
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Al + NH4ClO4 = Al2O3 + AlCl3 + NO + H2O =>
3 Al + 3 NH4ClO4 = Al2O3 + AlCl3 + 3 NO + 6 H2O

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

C4H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H6 + 11 O2 = 8 CO2 + 6 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

F2 + OH{-} = OF2 + F{-} + H2O =>
2 F2 + 2 OH{-} = OF2 + 2 F{-} + H2O

PbCO3 = PbO + CO2 =>
PbCO3 = PbO + CO2

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

KMNO4 + HCl = KCl + MNCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMNO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MNCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

C7H8O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H8O2 + 8 O2 = 7 CO2 + 4 H2O

Br2 + SO2 + H2O = HBr + H2SO4 =>
Br2 + SO2 + 2 H2O = 2 HBr + H2SO4

MnO2 + CO = Mn2O3 + CO2 =>
2 MnO2 + CO = Mn2O3 + CO2

Fe(s) + CuCl2(aq) = FeCl3(aq) + Cu(s) =>
2 Fe(s) + 3 CuCl2(aq) = 2 FeCl3(aq) + 3 Cu(s)

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Ca3(PO4) + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
4 Ca3(PO4) + 12 SiO2 + 4 C = 12 CaSiO3 + P4 + 4 CO

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

CH3(CH2)5CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)5CH3 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Bi2O5 + NaClO + NaOH = NaCl + H2O + NaBiO5 =>
Bi2O5 + 4 NaClO + 2 NaOH = 4 NaCl + H2O + 2 NaBiO5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi