WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
KMnO4 + AlI3 + H2SO4 = Mn2(SO4)3 + K2SO4 + Al2(SO4)3 + I2 + H2O =>
6 KMnO4 + 8 AlI3 + 24 H2SO4 = 3 Mn2(SO4)3 + 3 K2SO4 + 4 Al2(SO4)3 + 12 I2 + 24 H2O

CCaO3 = CaO + CO2 =>
CCaO3 = CaO + CO2

Cr(NO3)3 + CuSO4 = Cr2(SO4)3 + Cu(NO3)2 =>
2 Cr(NO3)3 + 3 CuSO4 = Cr2(SO4)3 + 3 Cu(NO3)2

HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2 =>
2 HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2

K3PO4 + BaSO4 = Ba3(PO4)2 + K2SO4 =>
2 K3PO4 + 3 BaSO4 = Ba3(PO4)2 + 3 K2SO4

CH3CH2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2CH3 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Al2(SO4)3 + Ca3(PO4)2 = AlPO4 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + Ca3(PO4)2 = 2 AlPO4 + 3 CaSO4

BaCl2(aq) + FeSO4(aq) = BaSO4(s) + FeCl2(aq) =>
BaCl2(aq) + FeSO4(aq) = BaSO4(s) + FeCl2(aq)

BaCl2(aq) + FeSO4(aq) = BaSO4(s) + FeCl2(aq) =>
BaCl2(aq) + FeSO4(aq) = BaSO4(s) + FeCl2(aq)

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

AlCl3 + AgNO3 = AgCl + Al(NO3)3 =>
AlCl3 + 3 AgNO3 = 3 AgCl + Al(NO3)3

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

SO3 = SO2 + O2 =>
2 SO3 = 2 SO2 + O2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CAF2 + H2SO4 = CASO4 + HF =>
CAF2 + H2SO4 = CASO4 + 2 HF

Na2TeO3 + NaI + HCl = NaCl + Te + I2 + H2O =>
Na2TeO3 + 4 NaI + 6 HCl = 6 NaCl + Te + 2 I2 + 3 H2O

CAF2 + H2SO4 = CASO4 + HF =>
CAF2 + H2SO4 = CASO4 + 2 HF

CAF2 + H2SO4 = CASO4 + HF =>
CAF2 + H2SO4 = CASO4 + 2 HF

Zn + HCl = ZnHCl2 + H2 =>
2 Zn + 4 HCl = 2 ZnHCl2 + H2

Fe2O3 + C = CO + Fe =>
Fe2O3 + 3 C = 3 CO + 2 Fe

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

HNO3 + P + H2O = H3PO4 + NO =>
5 HNO3 + 3 P + 2 H2O = 3 H3PO4 + 5 NO

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

Cu2S + HNO3 = CuSO4 + Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu2S + 16 HNO3 = 3 CuSO4 + 3 Cu(NO3)2 + 10 NO + 8 H2O

Sr + O2 = SrO =>
2 Sr + O2 = 2 SrO

H2SO4 + C = CO2 + SO2 + H2O =>
2 H2SO4 + C = CO2 + 2 SO2 + 2 H2O

K2Ca(SO4)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + KNO3 + H2SO4 =>
K2Ca(SO4)2 + 4 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 KNO3 + 2 H2SO4

K2Ca(SO4)2H2O + HNO3 = Ca(NO3)2 + KNO3 + H2SO4 + H2O =>
K2Ca(SO4)2H2O + 4 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 KNO3 + 2 H2SO4 + H2O

HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + H2O =>
2 HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2 H2O

((NH4)3PO4) = H3PO4 + NH3 =>
((NH4)3PO4) = H3PO4 + 3 NH3

HNO3 + P + H2O = H3PO4 + NO =>
5 HNO3 + 3 P + 2 H2O = 3 H3PO4 + 5 NO

NH4ClO4 = N2 + Cl2 + O2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + Cl2 + 2 O2 + 4 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C7H6O2S + O2 = CO2 + H2O + SO2 =>
2 C7H6O2S + 17 O2 = 14 CO2 + 6 H2O + 2 SO2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + H2O =>
3 LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3 H2O

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

Al2(SO4)3 + NH4OH = Al(OH)3 + (NH4)2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 NH4OH = 2 Al(OH)3 + 3 (NH4)2SO4

MNO2 + KCLO3 + KOH = K2MNO4 + KCL + H2O =>
3 MNO2 + KCLO3 + 6 KOH = 3 K2MNO4 + KCL + 3 H2O

I2 + HNO3 = HIO3 + NO + H2O =>
3 I2 + 10 HNO3 = 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Cr2O3 = Cr + O2 =>
2 Cr2O3 = 4 Cr + 3 O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi