WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

HCl + O2 = Cl2 + H2O =>
4 HCl + O2 = 2 Cl2 + 2 H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Al + HBr = AlBr3 + H2 =>
2 Al + 6 HBr = 2 AlBr3 + 3 H2

CaCO3 + SO2 + O2 = CaSO4 + CO2 =>
2 CaCO3 + 2 SO2 + O2 = 2 CaSO4 + 2 CO2

N2O4 + N2H3CH3 = H2O + NO + CO2 =>
7 N2O4 + 2 N2H3CH3 = 6 H2O + 18 NO + 2 CO2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

CU + HSO4 = CUSO4 + H2O + SO2 =>
3 CU + 4 HSO4 = 3 CUSO4 + 2 H2O + SO2

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

FeS2(s) + O2(g) = Fe2O3(s) + SO2(g) =>
4 FeS2(s) + 11 O2(g) = 2 Fe2O3(s) + 8 SO2(g)

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O =>
2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

KOH + H3Po4 = K3Po4 + H2O =>
3 KOH + H3Po4 = K3Po4 + 3 H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

P + O2 = P2O3 =>
4 P + 3 O2 = 2 P2O3

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

C10H16O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H16O + 27 O2 = 20 CO2 + 16 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CH3CH2OH + O2 = H20 + CH3COOH =>
10 CH3CH2OH + 5 O2 = H20 + 10 CH3COOH

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

H2CO3 = CO2 + H2O =>
H2CO3 = CO2 + H2O

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

F4N2 = N2 + F2 =>
F4N2 = N2 + 2 F2

Ca{+2} + HCO3{-} = CaCO3 + CO2 + H2O =>
Ca{+2} + 2 HCO3{-} = CaCO3 + CO2 + H2O

PB(NO3)2 + NaCl = PBCl2 + NaNO3 =>
PB(NO3)2 + 2 NaCl = PBCl2 + 2 NaNO3

P + Cl2 = PCl5 =>
2 P + 5 Cl2 = 2 PCl5

C2H4(OH)2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C2H4(OH)2(l) + 5 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

N2 + Rb = Rb3N =>
N2 + 6 Rb = 2 Rb3N

Ca{+2} + HCO3{-} = CaCO3 + CO2 + H2O =>
Ca{+2} + 2 HCO3{-} = CaCO3 + CO2 + H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

FeS2 + O2 + H2O = Fe{+2} + SO4{-2} + H{+} =>
2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O = 2 Fe{+2} + 4 SO4{-2} + 4 H{+}

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

HIO3 + FeI2 + HCl = FeCl3 + ICl + H2O =>
5 HIO3 + 4 FeI2 + 25 HCl = 4 FeCl3 + 13 ICl + 15 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

FeS2 + O2 + H2O = Fe{+2} + SO4{-2} + H{+} =>
2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O = 2 Fe{+2} + 4 SO4{-2} + 4 H{+}

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

C(s) + O2(g) = CO(g) =>
2 C(s) + O2(g) = 2 CO(g)

CH4 + Cl2 = HCl + CH3Cl =>
CH4 + Cl2 = HCl + CH3Cl

C3H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H12O6 + 3 O2 = 3 CO2 + 6 H2O

NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + NaCl =>
2 NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2 NaCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi