WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CaC2 + H2O + CO2 = CH2CHCO2 + CaOH2 =>
11 CaC2 + 23 H2O + 2 CO2 = 8 CH2CHCO2 + 11 CaOH2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

CH3(CH2)4 + O2 = CO2 + H20 =>
20 CH3(CH2)4 + 100 O2 = 100 CO2 + 11 H20

Ag + H2S = AgS + H2 =>
Ag + H2S = AgS + H2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H20 =>
10 CH3(CH2)4CH3 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

H3PO4 + NH3 = (NH4)3PO4 =>
H3PO4 + 3 NH3 = (NH4)3PO4

NH4 + HNO3 = NH4NO3 + H20 =>
20 NH4 + 20 HNO3 = 20 NH4NO3 + H20

Ag + H2S = Ag2S + H2 =>
2 Ag + H2S = Ag2S + H2

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

KI + KMnO4 + H2O = I2 + MnO2 + KOH =>
6 KI + 2 KMnO4 + 4 H2O = 3 I2 + 2 MnO2 + 8 KOH

CU + HNO3 = CU(NO3)2 + H2O + NO =>
3 CU + 8 HNO3 = 3 CU(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

CH3(CH2)5CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
CH3(CH2)5CH3 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

KI + H2O = I2 + H2 + KOH =>
2 KI + 2 H2O = I2 + H2 + 2 KOH

CrI3 + KOH + Cl2 = K2CrO4 + KIO3 + KCl + H2O =>
2 CrI3 + 52 KOH + 21 Cl2 = 2 K2CrO4 + 6 KIO3 + 42 KCl + 26 H2O

Sb3S3 + HNO3 = HSbO3 + H2SO4 + NO + H2O =>
Sb3S3 + 11 HNO3 = 3 HSbO3 + 3 H2SO4 + 11 NO + H2O

LiOH + Al(NO3)3 = Al(OH)3 + LiNO3 =>
3 LiOH + Al(NO3)3 = Al(OH)3 + 3 LiNO3

C + H2 = C2H6 =>
2 C + 3 H2 = C2H6

Co(CH3COO)2 + Na2CO3 = CoCO3 + CH3COONa =>
Co(CH3COO)2 + Na2CO3 = CoCO3 + 2 CH3COONa

CH4(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH4(g) + 2 O2(g) = CO2(g) + 2 H2O(g)

C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H5COOH + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

CaSO4 + AlCl3 = CaCl2 + Al2(SO4)3 =>
3 CaSO4 + 2 AlCl3 = 3 CaCl2 + Al2(SO4)3

Zn(OH)2 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + H2O =>
3 Zn(OH)2 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6 H2O

Br2 + I2 = IBr3 =>
3 Br2 + I2 = 2 IBr3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe(s) + HCl(aq) = H2(g) + FeCl2(s) =>
Fe(s) + 2 HCl(aq) = H2(g) + FeCl2(s)

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Fe(s) + O2(g) + H2O(l) = Fe(OH)2(aq) =>
2 Fe(s) + O2(g) + 2 H2O(l) = 2 Fe(OH)2(aq)

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8 H2O

Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Si4H10(l) + O2(g) = SiO2(s) + H2O(l) =>
2 Si4H10(l) + 13 O2(g) = 8 SiO2(s) + 10 H2O(l)

CrBr2 + AgNO3 = Cr(NO3)2 + AgBr =>
CrBr2 + 2 AgNO3 = Cr(NO3)2 + 2 AgBr

AgNO3 + KCl = KNO3 + AgCl =>
AgNO3 + KCl = KNO3 + AgCl

K2So4 + Ca(No3)2 = CaSo4 + KNo3 =>
K2So4 + Ca(No3)2 = CaSo4 + 2 KNo3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Al + S8 = Al2S3 =>
16 Al + 3 S8 = 8 Al2S3

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + KNO3 =>
Ca(NO3)2 + K2SO4 = CaSO4 + 2 KNO3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

NA + Cl2 = NACl =>
2 NA + Cl2 = 2 NACl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?



WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi